Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE  >  OM HIV-DANMARK

Årsmøde

Hiv-Danmark afholder hvert år i april et årsmøde, som er foreningens højeste myndighed. Her bliver bestyrelsen valgt årsrapporten godkendt og budget fremlagt.

Til årsmøde lørdag den 21. april 2018, Aarhus
Årsberetning 2017 (VI&HIV marts 2018)
Årsrapport 2017 (årsregnskabet på vej)
Budget 2018 (på vej)

Vedtægtsforslag
Forslag til vedtægtsændring om stemmeafgivelse ved en del af bestyrelsen
Beslutningsforslag og forslag til vedtægtsændring ved medlem Frank Bentin

Opstillede til bestyrelsen
Kandidater 2018 (Uddrag)

Se program for Årsmødet og tilmeld dig (af praktiske hensyn) her.

Hiv-Danmark

Vestergade 18E, 3.
1456 København K.
T 33 32 58 68
E-mail
CVR 15 92 18 70

Arbejdernes Landsbank
Frederikssundsvej 160
2700 Brønshøj
Kontonr.: 5331 000 024 5613
IBAN: DK2353310000245613
Swift-code: ALBADKKK

Kontoplan

HIV-DANMARK

... er en patientforening for alle hiv-smittede i Danmark uanset smittemåde, køn, seksualitet og nationalitet. Hiv-Danmark arbejder for at varetage hiv-smittedes, pårørendes og efterladtes interesser.

Hiv-Danmark er ligeledes en paraplyorganisation for enkeltpersoner, selvhjælpsgrupper og andre foreninger af hiv-smittede samt for brugergrupper tilknyttet hiv/aids-afdelinger på hospitalerne.

Vi arbejder for

 • at tilbyde rådgivning til smittede og pårørende over hele landet.
 • at modarbejde diskrimination af hiv-smittede.
 • at tage nye initiativer for smittede. pårørende og efterladte.
 • at samarbejde med offentlige og private organisationer i kampen mod hiv.
 • at udveksle erfaringer med smittede og organisationer fra andre lande.
 • at støtte andre landes organisationer for værdige og menneskelige vilkår. Vi bidrager til konstruktive løsninger.

Værdigrundlag

 • Vi respekterer forskelligheder.
 • Vi anerkender alles personlige og faglige ressourcer.
 • Vi drager kærlig omsorg for hinanden.
 • Vi viser initiativ, samarbejder, deler viden og tager ansvar.
 • Vi skaber bæredygtige resultater.
 • Vi kommunikerer troværdigt og ansvarsfuldt.
 • Vi bidrager til konstruktive løsninger.

Bestyrelsen

Helle E. Andersen (formand),Jacob C. Hermansen (næstformand), Michael Rass (kasserer), Paul T., Lillian C. & Sune Hansen.

Suppleanter
Tommy Christesen & Michael Ovesen.

Orlov
Martin Keller

Forretningsorden (skal opdateres)
• Mødeplan for 2017 og 2018 vedtages efter årsmødet lørdag den 29. april 2017