Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Europaeisk hiv-konference i gang

10.11.2008 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted, Skotland

Hiv9 har nu vaeret i gang et par timer. Programmet tager deltagerne slavisk igennem de forskellige omraader inden for hiv.

Morgenens program har haft fokus paa resistens, altsaa hiv-medicinens manglende evne til at virke mod den virus, den hiv-positive er blevet smittet med.

Paa globalt plan mangler man en indgaaende viden paa grund af, at behandling ikke alle steder er sat op paa en maade, der goer det nemt at foretage maalinger af medicinens effekt. Det er isaer i udviklingslandene, at man mangler viden om medicinens effekt paa sigt.

Europaiske undersoegelser i resistens blandt immigrantbefolkninger synes dog at pege paa, resistensproblematikken bliver mindre. I England har man undersoegt denne problematik systematisk siden 2001.

Foelg med i konferencen paa www.hiv9.com