Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Behandlingspauser og medicinsk effekt

11.11.2008 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted, Skotland

Paa den medicinske konference i Skotland er mere end 3.200 tilmeldt. Mange emner virker som gengangere, hvor resultater fra udsoegelser nu har koert laengere.

Det gaelder isaer diskussionen om pause i behandlingen. Resulater fra to undersoegelser (et italiensk og et lille amerikansk)  kom med paastanden, at en pause sagtens kan indarbejdes i behandlingen med hiv-praeparater.

Tanken er, at en pause eller intervaller i behandlingen kan hjaelpe visse personer med overordnet at bliver bedre til at tage medicinen. Den ene undersoegelse saa paa medicintyper med lange halveringstider, hvilket betoed, at der ved strukturerede intervaller ville vaere en tilpas hoej medicinkoncentration til at holde virus nede.

En anden undersoegelse, som ikke saa paa specifikke typer af medicin, blev dog kritiseret for at man havde set paa personer med et for hoejt tal for immunfunktionen. At man med andre ord havde valgt for raske personer til undersoegelsen, som derved ikke ville opleve nogle bivirkninger ved pauser.

Det interessante omkring saadanne undersoegelser er dog, at de maaske ligner den virkelige verden mere og dermed giver svar paa de udfordringer, som er i praksis og ikke i forsoeg.

Herudover har dagen budt paa andre interresante indlaeg om, hvordan visse typer af medicin synes at hjalepe med at genopbygge immunfunktionen, og et indlaeg om, hvordan de nye typer af medicin maaske ikke med samme effekt er i stand til at holde virusmaengden nede uden for blodbanen lige saa godt som tidligere andvendte typer af medicin. En alt igennem spaendende diskussion.

I kontrast til disse diskussioner venter der senere i dag et oplaeg, om behandlingen betyder mindre smitsomhed og derved er en meget effektiv maade at arbejde med forebyggelse paa.