Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Den svejtsiske smitsomhed

12.11.2008 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted, Skotland

Siden begyndelsen af aaret, hvor den nationale Aids-kommission i Schweiz udtalte sig om den lave smitsomhed blandt velbehandlede, er emnet blevet fulgt med stor opmaerksomhed. I Glasgow er det ingen undtagelse.

En raekke aids-organisationer sad i et panel sammen med UNAIDS og laeger for igen at diskutere implikationerne af den svejtsiske udmelding.

Cate Hankins fra FN-organisationen UNAIDS udtalte bekymring om budskabets klarhed. Hun frygtede, at det alt for nemt ville foere til en udbredt holdning om, at naar man kommer i behandling, saa smitter man ikke laengere. Det ville vaere for simpel en tilgang, der ikke tager hoejde for personer, som f.eks. ogsaa er smittet med leversygdommen hepatitis eller malaria. Med det svejtsiske budskab ville man skabe en falsk sikkerhed, ikke goere nok for forebyggelsen som konsekvent kondombrug og derved "belaane" fremtiden ved ikke at reducere antallet af smittede effektivt nok.

Bruno Spire fra AIDES i Frankrig modificerede indlaegget ved at paapege, at der er behov for at tage udgangspunkt i folks virkelighed, og vi boer vaere modige nok til at give alternativer til folk, som har svaert ved konsekvent kondombrug. Her er behandling en blandt mange forskellige strategier for at reducere smitsomheden.

En af tilhoerene paapegde vigtigheden i at udmeldingen i sig selv var fremsat. Det er vigtigt at holde laeger og ikke mindst politikere fast paa diskussionen om smitsomhed, for at undgaa at relaterede diskussioner som f.eks. kriminaliseringen af hiv mister opmaerksomhed.