Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Langtidseffekter ved behandlingen

12.11.2008 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted, Skotland

Er der foroeget risiko ved hiv-medicin, eller er der en oeget risiko som foelge af infektionen.

Fremskynder hiv en aldringsproces, og er den derved med til at oege risikoen for hjertekarsygdommme?

Jens Lundgren fra www.chip.dk paapegede, at det at hiv-smittede i sig selv bliver aeldre medfoerer, at forhold omkring aldersbetingede sygdomme bliver relevante at overveje.

Overordnet set er det stadig rygning og andre skadelige livsstilsfaktorer, som er mere fremherskende blandt gruppen af hiv-smittede sammenlignet med baggrundsbefolkningen, som udgoer den stoerste risiko for hjertekarsygdomme.

Man ved, at infektionen i sig selv paavirker maengden af den "gode" cholesterol (HDL) negativt og oeger derved udsatheden for hjertekarsygdomme. Derfor kan en ubehandlet infektion vaere medvirkende til en risiko for hjertekarsygdomme. Visse typer af medicin i gruppen af proteasehaemmere og abacavir er dog omvendt mistaenkt for at oege risikoen.

Diabetes
Kathy Petoumenos fra Austrialen satte fokus paa diabetes. En undersoegelse om bivirkninger (D:A:D-studiet) havde man set paa sammenhaengen mellem hiv og diabetes. Selvom diabetes hovedsagligt skyldes livsstilsfaktorer, spiller hiv ogsaa en rolle. Og diabetes oeger igen risikoen for hjertekarsygdomme.

I hendes forskergruppe arbejdes der paa at udvikle en model, som kan bruges i den almene praksis til at forudsige risikoen for diabetes hos den enkelte patient, der er bedre end den eksisterende model.