Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Kan velbehandlede hiv-smittede droppe kondomet?

05.01.2009 | Hiv-Danmark nyheder, Andre nyheder

Af: Henrik Arildsen, formand for Hiv-Danmark

På et seminar tirsdag den 27. januar 2009 sætter vi fokus på "de schweiziske retningslinjer" på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, bygning 20.1, Haderup Auditoriet, 2200 København N. Mødet begynder kl. 15.30 og slutter 19.30, hvorefter vi vil byde på en forfriskning.

Det bliver helt sikkert et spændende møde. Det er nemlig lykkedes at få sammensat et panel af fagfolk, der virkelig kan give et kvalificeret input til debatten. I panelet sidder:

PIETRO VERNAZZA: professor, dr. med., en af de absolutte frontfigurer, medforfatter af de omdiskuterede retningslinjer, som de schweiziske myndigheder udsendte i foråret 2008.

NIKOS DEDES: international hiv-aktivist, som har arbejdet i politiske og videnskabelige fora siden 1995, herunder i European AIDS Treatment Group.

JENS LUNDGREN: professor, overlæge, leder af forskningscentret CHIP.

NIELS OBEL: infektionsmedicinsk overlæge, leder af Den Danske Hiv-Kohorte, Rigshospitalet.

VAGN GREVE, professor i strafferet ved CBS (Handelshøjskolen i København).

Vi diskuterer de medicinske aspekter (grundlaget for de schweiziske retningslinjer), de sociale aspekter (sex, stigmatisering) og de juridiske aspekter (giver §252 i straffeloven mening i forhold til ikke-smitsomme hiv+?).
Kan vi i Danmark følge det schweiziske eksempel?

Seminaret er åbent for alle interesserede, og vi håber på at se mange hiv-smittede og pårørende, ansatte og frivillige i hiv-organisationerne, sundhedspersonale fra de infektionsmedicinske afdelinger m.v., repræsentanter fra de offentlige myndigheder og andre som arbejder med eller har tilknytning til hiv i Danmark.

Tilmelding er dog nødvendig og skal ske til Hiv-Danmark på e-mail: k.gandrup@hiv-danmark. dk eller på tlf. 33 32 58 60 senest den 20. januar 2009.

Seminaret arrangeres af Hiv-Danmark i samarbejde med andre hiv-organisationer og med støtte fra lægemiddelfirmaer.

Læs mere i VI&HIV januar 2009