Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Manglende kendskab til hiv ærgelig

13.01.2009 | Andre nyheder, Hiv-Danmark nyheder

Af: Morten Eiersted, redaktør på hiv.dk

Hiv.dk har besøgt Kirsten Madsen, der er en mangeårig aktivist på hiv/aids-området i Danmark, for at få et interview om hendes nuværende arbejde i Cross-Over.

Kirsten Madsen flankeret af to yngre kvinder, som arbejder med forebyggelse i Tyrkiet. Fra international konference i Mexico 2008.

Kan du fortælle om hvad dit job består i?
- Min fornemmeste opgave i Cross-Over retter sig mod gruppen af personer med anden etnisk baggrund end dansk og består i at sikre et højt vidensniveau om blandt andet hiv. Cross-Over beskæftiger sig foruden hiv også med reproduktiv sundhed, dvs. bl.a. at oplyse om prævention i forhold til graviditet, seksuel sundhed og andre relaterede emner. Så det er lidt bredere end rent hiv/aids-arbejde.
Jeg synes jo bl.a, at manglende kendskab til, at der faktisk er hiv-behandling, der virker, er ”megaærgeligt”. Jeg beskæftiger mig derfor sammen de andre her på Cross-Over med, hvordan man blandt andet når ud i disse befolkningsgrupper med budskabet om, at der er et liv med hiv og selvfølgelig også om, hvordan man undgår at blive smittet. Mange af dem, der kommer hos os, er afrikanere, og det gør dem ekstra synlige og sårbare i forhold til stigma..

Hvor lang tid har du været i Cross-Over?
- Jeg har egentlig en lang historie med etnisk arbejde. Cross-Over opstod som projekt under AIDS-Fondet i 2003. Jeg har siddet i følgegruppen for TICC, som kom med i projektet med Cross-Over, da de manglede et tilhørssted.  Tilbage i 1989 var jeg med til at påbegynde et etnisk projekt på den daværende AIDS-Linien (nu Sikker6.info). Da jeg vendte hjem til Danmark i 2006 fra et projekt om reproduktiv sundhed i Guatemala i Sydamerika, blev jeg ansat som projektleder i Cross-Over. Så det var ikke nyt for mig at arbejde med etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Hvad beskæftiger du dig med nu?
- Jeg er for tiden optaget af i tæt samarbejde med STOP AIDS at etablere et testtilbud med en quick test til folk med anden etnisk baggrund end dansk. Det vil blive en pendant til det Check Point projekt, som STOP AIDS, Hiv-Danmark og Sikker6.info i dag tilbyder til mænd, der har sex med mænd. Vi vil dog kun operere med tidsbestilling. Testen og rådgivningen vil foregår fra STOP AIDS’s klinikfaciliteter, men vi vil også tilbyde at foretage testen i folks hjem, eller hvor de føler sig trygge.
Vi ønsker at give etniske minoritetsgrupper et nemt og godt tilbud om test. Vi samarbejder også med Veneriaklinikken på Bispebjerg Hospital og med Hiv-Danmark i forhold til træning og rådgivning, samt logistikken i forhold til projektet.. Det synes jeg er vigtigt at understrege, fordi der har været en fejlagtig diskussion i medierne om, at vi i hiv-miljøet ikke kan arbejde sammen.
En anden ”hat”, som optager mig, er microbiciderne. Det har næsten optaget mig lige så længe, som vi har talt om hiv og aids herhjemme. I et afrikansk perspektiv er det vigtige ved microbiciderne, at det er en kvindestyret prævention, altså en mulighed for at kvinder selv kan gøre noget for at beskytte sig, også selvom manden nægter at bruge kondom. Microbiciderne er stadig på forskningsplan. Man prøver nu at følge principperne fra kombinationsbehandlingen ved at benytte de virksomme stoffer mod hiv og lægge dem lokalt i skeden i form af en gelé, en vaginalring a la dem vi kender fra prævention i forhold til uønsket graviditet. Det giver som sagt kvinderne mulighed for at beskytte sig, uden at mændene behøver at blive taget med på råd. Foruden at hindre hiv handler udfordringen for forskerne også om at tillade graviditet. Det vil man kunne høre mere om torsdag den 22. januar 2009 kl. 15.00-18.00 på Røde Kors, Blegdamsvej 27, 1. (Salen) 2100 København Ø, hvor AIDS-Fondet i samarbejde med Aidsnet m.fl. arrangerer et debatmøde om nye præventionsteknologi til at supplere kondombrugen.

Kirsten Madsen er frivillig på Sikker6.info, arbejder på microbicider for AIDS-Fondet og har siden 2006 arbejdet som projektleder for Cross-Over. Se også www.cross-over.dk