Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Vedr. nyansættelse i Kafe Knud

06.02.2009 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Hiv-Danmarks bestyrelse og ansættelsesudvalg

Information om ny ansættelse i Kafé Knud fra ansættelsesudvalg og bestyrelse.

Annette Larsen og Henrik Arildsen er nu blevet ansat som det team, der i samarbejde med Frivilliggruppen skal videreudvikle Kafé Knuds vigtige funktion som Hiv-Danmarks værested i København.

Annette bliver daglig leder og dermed Kafé Knuds kontakt til bestyrelse og øvrige ansatte.

Ansættelsesudvalget bestod af sekretariatschef Bent Hansen, Brit som var udpeget af Følgegruppen, Helle af bestyrelsen, Tina af de ansatte og Johnny af de frivillige.

Vi modtog i alt 13 ansøgninger, hvoraf 4 blev indkaldt til samtale. Alle ansøgere blev præsenteret for de samme spørgsmål på 5 områder, der var fordelt på udvalgets medlemmer.

Alle 4 ansøgninger var højt kvalificerede og havde meget at byde på i forhold til stillingen. Vi var derfor stillet overfor en meget vanskelig opgave. Processen bestod af tre runder, hvor kvalifikationer og idéer og mulige fordele og ulemper blev vejet på en guldvægt.

Udvalget nåede til enighed om de endelige kandidater som vi skulle vælge imellem og her vil vi  gerne understege, at det var ganske små marginaler der gjorde udslaget.

Vi vil gerne takke for de mange kvalificerede ansøgninger. Det var berigende at opleve så stor interesse for foreningen og Kafé Knuds arbejde. Vi håber at det store engagement som alle ansøgere gav udtryk for, på anden vis vil kunne komme foreningen og de hiv-smittedes vilkår til gode.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin fulde opbakning til ansættelsesudvalgets arbejde og glæder os over, at der er kommet ro over den fortsatte drift af Kafé Knud og at vi dermed nu kan se fremad.

Samtidig vil vi gerne ønske Annette og Henrik tillykke med stillingen.

Vi er overbeviste om, at de vil kunne sikre både den nødvendige kontinuitet og videreudvikling af  Kafé Knuds mange tilbud i samarbejde med vores dygtige frivillige.

Bestyrelsens primære opgave er at være hovedansvarlige for foreningens arbejde, træffe de endelige afgørelser i forskellige sammenhænge samt udstikke rammerne både for det konkrete arbejde og det mere politiske.

Naturligvis kan det enkelte bestyrelsesmedlem altid, på lige fod med andre i foreningen, ytre sin mening. Men uden den samlede bestyrelses godkendelse må sådanne stå for egen regning.

Vi er glade for nye input og konstruktive forslag fra alle, der er engagerede i vores arbejde og vil gerne erindre om, at alle i foreningen er velkomne til at deltage på bestyrelsens møder, dog selvsagt uden stemmeret.

Med venlig hilsen Hiv-Danmarks ansættelsesudvalg og bestyrelse