Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Inklusionsseminar

04.03.2009 | Andre nyheder

Af: Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder inviterer til inklusionsseminar.

Mandag den 9. marts 2009: Hiv/aids – Inklusionens nødvendighed

I 2006 erklærede alle FNs medlemsstater, at stigma, diskrimination og manglende beskyttelse af menneskerettigheder var en af de væsentligste barrierer for at opnå de ambitiøse 2010-mål om universel adgang til hiv-forebyggelse, behandling og omsorg.

Det betyder, at inklusion bør være en afgørende strategi i indsatsen mod hiv/aids, som anerkendes som en af vor tids største udfordringer indenfor global sundhed og international udvikling. Hiv-epidemien har ramt alle verdens lande, men den politiske vilje til inklusion er en stor udfordring, fordi de mest udsatte befolkningsgrupper ofte hører til samfundets mest marginaliserede og stigmatiserede grupper. Seminaret vil give henholdsvis et dansk, europæisk og globalt perspektiv på hiv/aids og inklusionsproblematikken.

Oplæg ved Dr Jeffrey V. Lazarus, Senior advocacy and community relations adviser *)
Oplæg ved Anders Dahl, antropolog
Oplæg ved Steven Jensen: Projektleder ved Institut for Menneskerettigheder

*) Oplæg på engelsk – debat på dansk

Seminaret finder sted fra 15.00-17.00 i mødelokale Fischer, Wilders Plads 8K, stuen.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendigt

Et inkluderende demokratisk samfund må arbejde for, at alle borgere føler sig som en del af et fællesskab. Forskelligheder som alder, etnicitet, køn, handicap, seksuel orientering, tro og religion kan ses som et potentiale for udvikling og vækst. Men hvordan skaber vi rum for disse forskelligheder? Hvordan skaber vi respekt for forskellighederne? Hvordan sikrer vi, at alle har lige muligheder for personlig udvikling og for at deltage mest muligt i samfundslivet?
Og hvordan sikrer vi forståelse for, at vi alle er lige, men ikke ens?

Disse spørgsmål vil vi rejse i forhold til en række dilemmaer, som tager afsæt i, at nogle grupper i den danske befolkning ikke har de samme udfoldelses- og udviklingsmuligheder som flertallet. I løbet af to seminarer sætter vi dermed fokus på et inkluderende samfunds største udfordring: At sikre et fællesskab mellem majoritet og minoritetsgrupper eller andre grupper, der skaber plads til mangfoldighed frem for ensartethed.