Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

STOP AIDS udvider arbejdsfelt

28.03.2009 |

Af: Thomas R. Kristensen

STOP AIDS vil forebygge røg, druk, fedme og manglende motion. Samtidig skal målgruppen udvides til også at omfatte lesbiske og transseksuelle.

Projektet med at udvide STOP AIDS’ arbejdsfelt og målgruppe blev præsenteret på STOP AIDS’ årlige repræsentantskabsmøde i København den 28. marts. Her fortalte professor Bente Klarlund om den store betydning af kost, rygning, alkohol og motion. Forskellen mellem sund og usund livsstil kan betyde en forskel på 14 raske år i det enkelte menneskes levetid.

STOP AIDS’ formand, Anders Pedersen fortalte i sin årsberetning, at det er veldokumenteret i Norge, Sverige og Holland, at rygning, stoffer og højt alkoholforbrug er langt mere udbredt blandt homoer end i den øvrige befolkning. STOP AIDS har derfor søgt økonomisk støtte fra satspuljemidler til at omstille organisationen til at arbejde med bredere sundhedsforebyggelse i forhold til nu, hvor STOP AIDS arbejdsområde er begrænset til hiv og andre sexsydomme.

Den nytiltrådte sekretariatschef i STOP AIDS, Klaus Legau, understregede, at udviklingen ikke vil ske på bekostning af STOP AIDS’ hiv-forebyggende arbejde. Det hiv-forebyggende arbejde skal fortsætte og styrkes, og en bredere forebyggelsesindsats skal finansieres gennem fundraising af penge ud over den bevilling, som STOP AIDS modtager til at bekæmpe spredningen af hiv.

STOP AIDS forventer at være klar med en endelig strategi for omstillingen mod et bredere arbejdsfelt til november 2009. I begyndelsen af 2010 vil STOP AIDS’ bestyrelse efter planen kunne tage stilling til vedtægtsændringer og en ændring af organisationens navn.