Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

En kommission uden sex

21.04.2009 | Hiv-Danmark nyheder, Stop Aids Nyheder, Aids-Fondets nyheder

Af: AIDS-Fondet, Hiv Danmark og STOP AIDS:

Kommission uden sex, der svigter kondomer, overser sikker sex og en rapport uden sikker sex.

Usikker sex koster hvert år sundhedsvæsnet 280 mio. kroner. Alligevel står der ikke et ord om sex i den rapport, Forebyggelseskommissionen netop har offentliggjort. Det er en fejl, mener de organisationer, som arbejder med at forebygge hiv/aids og andre sexsygdomme.

- Forebyggelseskommissionen har alt for ensidigt fokuseret på kost, rygning, alkohol og motion. Derfor er der risiko for, at seksuel sundhed bliver overset i stat og kommuner, siger Klaus Legau, sekretariatschef for Stop Aids.

Hver ny hiv-smittet koster samfundet 100.000 kr. om året i behandling alene, hvilket svarer en merudgift hvert år på i alt 25 mio. kr. med sygdommens nuværende stigningstakst. Beregninger viser, at usikker sex hvert år koster sundhedsvæsnet 280 mio. kr. Til sammenligning bruger samfundet årligt 16 mio. kroner på finansloven til forebyggelse af sexsygdomme.

- Når man tænker på, at hver fjerde dansker får en kønssygdom inden de fylder 25 år, så er det uholdbart, at forebyggelseskommissionen helt overser området, - både ud fra et menneskeligt og samfundsøkonomisk synspunkt, siger Henriette Laursen, direktør i AIDS-Fondet.

En undersøgelse fortaget af AIDS-Fondet viser, at de unge i stigende grad dropper kondomet samtidig med at antallet af kønssygdomme er stigende.

- Hiv og andre sexsygdomme har store menneskelige omkostninger. Det er urimeligt, når man tænker på, at det er sygdomme, som vi ved, at vi kan forebygge, siger Bent Hansen, sekretariatsleder for Hiv-Danmark.

De tre organisationer er enige om, at det er vigtigt at sætte fokus på at forebygge de store folkesygdomme. Men omkostningerne ved at forebygge hiv og andre sexsygdomme er meget lave i forhold til den besparelse samfundet kan opnå. Derfor vil de nu rette henvendelse til folketingets politikere for at sikre, at sikker sex får en plads i den fremtidige forebyggelse.

Fakta

Hvert år…
• bliver mellem 250 og 300 danskere konstateret hiv-positive
• skønner man at 25.000 bliver smittet med klamydia
• fører usikker sex til 10.000 hospitalsindlæggelser og 50.000 ambulante behandlinger
• Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at usikker sex årligt koster sundhedsvæsenet over 280 mio. kroner samt et produktionstab på godt 575 mio. kroner.
• De sidste10 år er der hvert år afsat 16 mio. kr. på finansloven til organisationernes arbejde med at forebygge sexsygdomme
• Usikker sex medfører desuden 300 årlige dødsfald, barnløshed, sygdom, mistrivsel og stigmatisering.
• En undersøgelse foretaget af AIDS-Fondet viser at mere end hver tredje unge mellem 15 og 25 år er parate til at droppe kondomet selv om partneren er ny.
• En undersøgelse foretaget af Stop Aids viser en stigning på 20-30 % i usikker sex blandt mænd der har sex med mænd
• En undersøgelse bragt i Ugeskrift for Læger den 30. marts 2009 viser:
• at 10-20 pct. af unge hverken beskytter sig mod kønssygdomme eller graviditet ved første samleje eller ved 'seneste samleje'
• 14 pct. af unge i dag har ikke brugt prævention ved første samleje.
• 24 pct. af unge i dag bruger ikke kondom ved første samleje.
• Der er en vækst i kønssygdomme blandt unge på 43 pct. siden 2001