Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Forebyggelse, Forebyggelse, Forebyggelse

24.07.2009 | Hiv-Danmark nyheder, Andre nyheder

Af: Bent Hansen, Hiv-Danmark

I dagene d. 19.-22. juli afholder International Aids Society (IAS) den 5. hiv/aids-konference om behandling og forebyggelse. Konferencen bliver afholdt i Cape Town, Sydafrika. Hiv-Danmarks sekretariatschef Bent Hansen er rejst til Cape Town og skriver dagligt rapporterende artikler fra konferencen.

Prep
Prep (pre-exposure prophylaxis) er betegnelsen for en hiv-behandling af ikke-smittede, som forhindrer, at de bliver smittet, hvis de udsættes for risiko for hiv-smitte. Flere igangværende undersøgelser viser gode resultater af denne form for forebyggelse. 

Kritikere påpeger faren for resistensudvikling ved brug af prep. 

Desuden skal vi nok også lige vænne os til at begynde hiv-behandling af hiv-negative.

Microbicider
Efter nogle skuffende resultater af flere forskningsforsøg med udvikling af mikrobicider (en creme som ved brug vaginalt og analt beskytter mod hiv-smitte) er der nu lovende nye forsøg i gang. I disse forsøg tilsættes cremen nogle af de samme medicinske produkter, som anvendes i hiv-behandlingen.

Hiv-behandling som forebyggelse
Adskillige forskningsresultater viser samstemmende, at effektiv hiv-behandling virker forebyggende og bremser yderligere spredning af hiv-infektionen. På den baggrund er den overordnede udmelding fra konferencen, at testaktiviteten skal styrkes, og alle hiv-smittede skal have adgang til effektiv hiv-behandling.

Behandlingsstart
I årenes løb har der blandt de hiv-behandlende læger været nogen uenighed om, hvornår det er tilrådeligt at begynde hiv-behandling. 

Tidligere var det almindeligt i Danmark at tilbyde behandling, når CD4-tallet nærmede sig 200. Denne strategi er nu ændret til et CD4-tal på 350, idet den nyeste forskning viser, at jo hurtigere behandlingen påbegyndes jo bedre er livsperspektivet for hiv-smittede. Flere steder i verden råder man til at begynde behandling straks efter, at hiv-diagnosen er stillet uafhængig af CD4-tallet. Der er ingen tvivl om, at diskussionen om, hvornår hiv-behandlingen skal tilbydes, vil fortsætte - også i Danmark.

 

Hiv og økonomisk krise

I modsætning til de finansielle markeder er hiv desværre ikke ved at bryde sammen. Signalet fra konferencen til politikerne er: 'HIV IS NOT IN RECESSION'