Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Sundhedsborgmester vil fortsætte hiv/aids-plan

02.09.2009 |

Af: Thomas R. Kristensen

Mogens Lønborg vil i budgetforhandlingerne kæmpe for en fortsættelse af Københavns Kommunes hiv/aids-plan, uden nedskæringer.

Københavns Kommune har siden 2006 investeret fire millioner kroner om året i en hiv/aids-plan, med forebyggelsesinitiativer rettet mod homo- og biseksuelle mænd, etniske minoriteter, hiv-smittede og unge. Hiv/aids-planen er netop blevet evalueret af COWI, som giver den flotte ord med på vejen:

”Hiv/aids-planen for Københavns Kommune er gennemført som en vellykket partnerskabsaftale på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet mellem Københavns Kommune og en række interesseorganisationer. Med planen er det lykkedes at skabe en synlig indsats og nå en række målgrupper, der ellers kan være vanskelige at komme i kontakt med. Der er med planen således kommet fokus på seksuel sundhed i København.”

Vil undgå nedskæringer
På trods af den meget positive evaluering har forvaltningen foreslået at skære hiv/aids-planen ned til det halve i de kommende år, for at skaffe penge til andre sundhedsinitiativer. Men det bliver dog ikke med sundheds- og omsorgsborgmesterens gode vilje:

”Jeg er meget glad for COWI-evalueringen, og jeg vil være utroligt ked af, hvis ikke vi kan fortsætte hiv/aids-planen i samme omfang som hidtidigt. Hiv/aids-planen står derfor meget højt på min prioriteringsliste, når vi skal i gang med budgetforhandlingerne,” siger Mogens Lønborg.

Budgetforhandlingerne begynder den 3. september, og et budgetforlig forventes klart i slutningen af september. Den endelige vedtagelse af Københavns Kommunes budget sker i begyndelsen af oktober.

Pengene skal findes
”Vi ønsker at gøre rigtig meget for at fremme sundheden i København, og jeg er også meget optaget af at få etableret sundhedshuse i de Københavns bydele. Hiv/aids-planen er en fireårig plan, som formelt set stopper med udgangen af 2009, så vi skal finde nye penge, hvis den skal fortsætte. Men min indgang til budgetforhandlingerne er, at vi skal finde pengene, så hiv/aids-planen kan fortsætte, uden nedskæringer, i de kommende år,” siger Mogens Lønborg.

Københavns Kommunes hiv/aids-plan er blandt andet med til at finansiere CheckPoint-projektet. Her kan bøsser og biseksuelle mænd samt etniske minoriteter tage en hiv-test og få svar inden for en time, samtidig med at de får professionel rådgivning. Hiv/aids-planen er også med til at finansiere Hiv-Danmarks rådgivning af hiv-smittede, Kafe Knud, Cross-Over samt en række andre projekter.