Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Ekstra penge til hiv-forebyggelse

27.10.2009 | Andre nyheder

Af: Thomas R. Kristensen

Satspuljeaftalen for 2010-2013 giver mulighed for en væsentlig styrkelse af hiv-forebyggelsesarbejdet i Danmark.

Ifølge aftalen forøges ’Puljen til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge’ med i alt 20 millioner kroner over de kommende fire år, fordelt på fem millioner kroner om året.

"Det var vigtigt for Liberal Alliance i forhandlingerne at få sikret penge til hiv-området. Der kommer stadig alt for mange nye hiv-smittede til, og derfor er især det forebyggende arbejde vigtigt," siger Simon Emil Ammitzbøll, som har været med til at presse på for at få hiv-forebyggelsen tilgodeset i satspuljeforhandlingerne.

"I dag er der desværre en tendens til, at man i det politiske system glemmer det danske hiv-problem. Jeg er rigtig glad for, at der nu er afsat penge til både forebyggelse og tidlig opsporing af hiv-smittede. Det kan være med til at begrænse udbredelsen af sygdommen."

Den seksuelle sundhed
Også Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokraterne har været med til at kæmpe for flere penge til hiv-forebyggelse.

”Den seksuelle sundhed i Danmark er vigtig, og generelt er der afsat for få penge, især i forhold til de mennesker, som ikke bruger sundhedsvæsenets normale tilbud. Derfor tog vi det med til satspuljeforhandlingerne,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

”Jeg forventer, at pengene vil gå til en delvis udmøntning af planen om at få afdækket mørketallet, det vil sige at nå de folk, som har en formodning om at kunne være hiv-smittede, men som ikke har taget hiv-testen.”

Tilfredshed i hiv-organisationerne
I STOP AIDS, AIDS-Fondet og Hiv-Danmark er der tilfredshed med, at politikerne nu giver ekstra penge til hiv-forebyggende arbejde.

”Det er godt, at politikerne nu har afsat fem millioner kroner om året til at lave en ekstraordinær indsats for at knække kurven af nysmittede,” siger Klaus Legau, der er sekretariatschef i STOP AIDS.

”Det er STOP AIDS’ forventning, i forhold til de samtaler vi har haft med politikere fra forskellige partier, at pengene kommer til at hjælpe med at finde frem til mange af de mennesker, som er hiv-smittede uden at vide det.”