Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Støt homo-aktivister i Uganda

11.11.2009 | Aids-Fondets nyheder, Andre nyheder

Af: Henriette Laursen, AIDS-Fondet

Under overskriften ’Giv bistand med betingelser. Stop Ugandas homofobiske love’ leger formanden for Udenrigspolitisk nævn Gitte Lillelund Bech (V) med tanken om at stoppe udviklingsbistanden til Uganda, såfremt vedtagelsen af den homofobiske lov bliver en realitet.

AIDS-Fondet har igennem længere tid arbejdet for at sætte fokus på de lande som kriminaliserer og diskriminerer homoseksuelle og derved hindrer en effektiv hiv/aids-indsats - og ikke mindst et værdigt liv for homoseksuelle.

I AIDS-Fondet er vi således enige i Gitte Lillelund Bechs store bekymring vedrørende denne lov, der blandt andet indebærer dødsstraf for sex mellem to personer af samme køn, hvis den ene er hiv-smittet. Homoseksualitet vil i det hele taget kunne straffes med livsvarigt fængsel, hvis loven vedtages. At der er tale om brud på menneskerettighederne er vi også enige i.

Men spørgsmålet er, om ikke også den danske regering har svigtet i denne sag ved i årevis at have overset denne problematik i Afrika. Dette på trods af vores egen hjemlige hiv/aids-situation, hvor bøsser altid har været og fortsat er den hårdest ramte gruppe. I dag er antallet af hiv-smittede blandt homoseksuelle i mange lande i Afrika ti gange højere end blandt befolkningen som helhed og faktum er, at netop kriminalisering, diskrimination og hetz forhindrer hiv-forebyggelse blandt disse mænd. Kvinder og børn har første prioritet i implementeringen af Danmarks internationale hiv/aids-strategi og det er derfor småt med dansk støtte til hiv-forebyggelse overfor mænd, der har sex med mænd.

I Danmark har hiv/aids faktisk været en væsentlig motor for fremme af homoseksuelles rettigheder. Tænk blot på, at homoseksualitet helt frem til starten af 80’erne fortsat var klassificeret som en psykisk lidelse i Danmark. Det er også derfor en skam, at hiv blandt mænd, der har sex med mænd i Afrika i den grad overses af den danske regering og at Gitte Lillelund Bech allerede nu er ved at give op.

Homoseksualitet er heller ikke prioriteret i den danske regerings strategi for det internationale menneskerettighedsarbejde og regeringen har i det hele taget forsømt at fastsætte klare mål for vores internationale indsats i forhold til seksuelle minoriteter.

AIDS-Fondet anbefaler derfor den danske regering i det mindste at gøre et forsøg for fremme rettigheder for homoseksuelle i bl.a. Uganda inden vi beslutter os for at ophøre med udviklingsbistand til stor skade for Ugandas mere end 1 million hiv-smittede, fattige mv. Et første skridt kunne være at anvende en del af Danmarks bistand til Uganda på at støtte de lokale homo-aktivister, der under virkelig svære vilkår, arbejder for homo-rettigheder og oplyser om hiv/aids.

Se Gitte Lillelund Bechs indlæg i Kristlig Dagblad her