Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Rådgivning Øst reddet på målstregen

18.12.2009 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Hiv-Danmark

Hiv-Danmarks Rådgivning Øst er reddet for næste år.

I går, torsdag den 17. december 2009, bevilligede Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalget 400.000,- kroner til drift af rådgivningen.

”Det er glædeligt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget fandt ekstra 400.000,- kroner. Samtidig må jeg understrege, at udvalget ikke fandt midler til Hiv-Danmarks brobyggerprojekt for etniske og værestedet Kafe Knud”, siger sekretariatschef Bent Hansen.

Sparekniven
Set i lyset af den nuværende hiv-/aidsplanen for Københavns Kommune er de ekstra 400.000,- kroner i 2010 kun et lille plaster på såret.

Hiv-/aidsplanen for 2006-09 bevilligede hvert år omkring 4.000.000,- kroner til hiv- og aidsindsatsen. Det beløb er nu skåret ned til 2.200.000,- kroner og skal ud over hiv-/aidsindsatsen også dække forebyggelsen mod klamydia og seksualundervisning i Folkeskolen.

Op ad bakke
I fællesskab med Aids-Fondets direktør Henriette Laursen og STOP AIDS’ sekretariatschef Klaus Legau har Bent Hansen gjort en stor indsats for at få de københavnske sundhedspolitikere til at se vigtigheden af en seriøs hiv-/aidsindsats, samt hvilke konsekvenser de omfattende besparelser vil få.

Med et målrettet oplysningsarbejde og foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget er det lykkes at hæve bevillingen på hiv-aidsområdet til næste år i forhold til det oprindeligt afsatte beløb.

I den oprindelige indstilling fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til udvalget, var alle Hiv-Danmarks projekter sparet væk. En indstilling som Sundheds- og Omsorgsudvalget fulgte torsdag den 26. november 2009, men som de københavnske sundhedspolitikere i går omgjorde til fordel for Rådgivning Øst.