Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Medicinsk nyt

18.02.2010 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted

I San Francisco afholdes i februar måned en større medicinsk konference. Fra Aidsmap, en engelsk nyhedstjeneste, er følgende nyheder indkommet:


Cobicistat
En ny medicinforstærker (re: booster) med det virksomme stof cobicistat har i to undersøgelser vist sig lige så sikker og effektiv som den traditionelle medicinforstærker Norvir, med det virksomme stof ritonavir. Cobicistat har endnu ikke fået sit salgsnavn.

Cobicistat er i en undersøgelse belvet afprøvet i kombination med tre andre virksomme stoffer, og denne kvartet kan vise sig at være en lige så god behandling som Atripla, der indeholder tre virksomme stoffer. Begge behandlinger kan gives en gang daglig som en tablet.

I en anden undersøgelse er cobicistats virkning sammenlignet med Norvir, som en forstærker af Reyataz i kombination med Truvada. I begge kombinationer opnåede mere end 8 ud af 10 umåleligt virus og oplevede en stigning i CD4-celletalle (en øgning i immunfunktionen).

Vicriviroc
Virus benytter sig af CD4-cellens CCR5-”port”. Den endnu ikke markedsførte CCR5-hæmmer vicriviroc synes ikke at medføre yderligere fordele ved behandlingen, når der indgår mindst to andre hiv-præparater. Vicriviroc har vist effekt, hvor den hiv-smittede kun havde et andet virksomt præparat til rådighed for behandling. Medicinalfirmaet har dog meddelt, at man ikke vil søge tilladelse til at bruge præparatet til de behandlingserfarne.

TBR-652
TBR-652 er en ny CCR5-hæmmer, som i tidlige studier har vist sig at være virksom og vel tålt. Det største fald i virusmængde blev opnået ved en dosis på 75mg en gang daglig. TBR-652 synes også at hæmme for optag gennem cellens CCR2 port, og kan derved modvirke andre typer af svækkelse af CD4-cellen.

Prezista
Prezista i kombination med Norvir synes at være mere effektiv, hvis det tages en gang daglig modsat to gange daglig i kombination med andre hiv-præparater.

Behandlingserfarne hiv-smittede blev sat i en behandling, hvor de modtag en højere dosis Prezista til brug en gang daglig i behandling sammenlignet med en lavere dosis, givet to gange daglig.

I begge grupper opnåede 7 ud af 10 umålelige virusmængde og begge grupper oplevede stigning i CD4-celletallet (immunfunktionen), mens en gang daglig dosis synes at have færre bivirkninger. Der var mindre stigning i fedtmængden i blodet, færre alvorlige bivirkninger samt mindre stigning i levertallet ved dosering en gang daglig.

Se mere på www.aidsmap.org