Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Patientuddannelse i Århus

03.03.2010 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Hiv-Danmark

I VI&HIV omtalte vi weekendkurset "Lær at leve med en kronisk sygdom - hiv", som afholdes i april i Århus. Vi fik ikke medtaget mødetidspunktet om fredagen. Vi beklager!

April: Patientuddannelse i Århus
Af Jes Vitting, informationsmedarbejder i Hiv-Danmark

Fra fredag den 16. april til søndag den 18. april 2010 arrangerer Hiv-Danmark patientuddannelse i Århus under titlen ”Lær at leve med en kronisk sygdom –hiv.”

I løbet af weekenden vil deltagerne blive introduceret til metoder og redskaber, der kan gøre livet og hverdagen som hiv-patient lettere. Kurset omhandler blandt andet:

1) Redskaber til at tackle en hverdag, der indimellem kan være problemfyldt.
2) Metoder til at sætte samt indfri mål i livet.
3) Råd til at håndtere og minimere symptomer.
4) Vejledning i at få mest ud af et kontrolbesøg.
5) Inspiration til en positiv tilgang til livet som hiv-patient.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes hverdag, sådan at indholdet bliver relevant og vedkommende. Kurset henvender sig til alle hiv-smittede, dog har deltagere med bopæl i Vestdanmark fortrinsret.

Kurset afholdes i Århus (se forneden). Vi står for forplejning under kurset, men deltagerne skal selv sørge for overnatning.

Sted: Café Lone, Kannikegade 18 - gennem gården 2.sal,  8000 Århus C
Arrangører: Tonny Bønnelykke Hertz (Hiv-Damark) og Per Slåen Kaye (STOP AIDS).
Tid: Fredag den 16. april kl. 19.00-23.00, lørdag den 17. april kl. 10.00-21.00 og søndag den 18. april kl. 11.00-15.00
Tilmelding: Kontakt Hiv-Danmark Vest inden mandag den 12. april på T 70 22 58 68 eller på e-mail raadvest@ hiv-danmark.dk for at høre nærmere.