Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Nedbryd barrierer for hiv-test

28.11.2007 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Thomas Kristensen

Alle har et ansvar for at få nedbrudt de mange barrierer for, at flere tager hiv-testen, og at færre dermed risikerer at blive alvorligt syge på grund af hiv. Det mener Tonny Jensen, rådgiver i Hiv-Danmark og i CheckPoint.

”Problemerne i Afrika er enorme, og dem må vi aldrig glemme. Men engang imellem er det også godt, at vi får lejlighed til at koncentrere os om problemerne med hiv og aids her i Europa. Lad os ikke glemme de mange hiv-positive i flere af de tidligere Sovjetlande. Mange af dem kan ikke få hiv-medicin, og dermed risikerer de at dø af aids, hvis vi ikke hjælper de pågældende lande med at få løst problemet,” siger Tonny Jensen, der er rådgiver i Hiv-Danmark og CheckPoint. Den 26.-27. november deltog han i en europæisk konference om hiv-test og hiv-behandling.

Selv om det ser bedre ud i Danmark og i de fleste andre vest- og centraleuropæiske lande, er der også her i Danmark mange hiv-positive, som går glip af optimal behandling af sygdommen. Det skyldes ikke mangel på medicin, men at de er uvidende om deres egen hiv-status.

”Ud fra hensynet til ens egen sundhed så er der ingen tvivl om, at det er bedre at kende sin hiv-status end ikke at gøre det. Det er veldokumenteret, at en sen hiv-diagnose giver væsentlig højere risiko for sygdom og død,” siger Tonny Jensen.

Statsgodkendt diskrimination
Han mener, at konferencen om hiv-test og behandling var inde på noget af det helt rigtige, fordi den også beskæftigede sig med nogle af de barrierer, som får folk til at afholde sig fra at tage hiv-testen.

”Politikere bør fjerne rejserestriktioner og kriminalisering af hiv-smittede, da det ikke bremser smittespredningen, men blot øger stigmatiseringen og opretholder en statsgodkendt diskrimination af hiv-smittede. Den danske straffelov og de amerikanske rejserestriktioner gør jo, at det paradoksalt nok kan være en fordel at forblive i uvidenhed om sin hiv-status frem for at tage hiv-testen,” siger Tonny Jensen.

Han opfordrer ikke blot politikerne, men også andre mennesker til at gøre en indsats for at nedbryde barriererne, som får nogle til at undlade at tage en hiv-test.

”Journalister bør vælge saglighed i stedet for sensationsjageri. Forsikringsselskaber bør stoppe urimelig forskelsbehandling af deres kunder. Og almindelige mennesker bør tænke sig om og behandle andre, som de vil behandles selv,” siger Tonny Jensen.

Sms-kæder
”I bøssemiljøet har vi oplevet sms-kæder, hvor nogle bøsser advarer andre om, hvem der er smittet med hiv. Så er det ikke underligt, at nogle tøver med at tage hiv-testen, for ingen ønsker at blive genstand for sådan en behandling,” siger Tonny Jensen.

Han opfordrer dog også den enkelte til selv at tænke lidt over sine prioriteter.

”Man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvad man synes er vigtigst: Er det at undgå sladder fra nogle få ondsindede personer? Eller er det at forblive sund og rask og undgå sygdom og død?” siger Tonny Jensen.

Han understreger, at man kan tage hiv-testen anonymt på en klinik for sexsygdomme, hvis man ikke ønsker at ens praktiserende læge skal vide det. Og man på forhånd kan undgå at fortælle vennerne om testen, hvis man er bekymret for, at der skal opstå sladder, hvis det nu efterfølgende viser sig, at man er hiv-positiv.

Link til interview med Tina Bruun, der også har deltaget i konferencen om hiv-test og hiv-behandling.