Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Medicin og forskning

12.05.2010 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted

Over 350 personer var mødt frem, da Hiv-Danmark afholdt orienteringsaften på Rigshospitalet.

Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg i Hiv-Danmark, bød velkommen. Foreningens formand Helle Andersen opfordrede de fremmødte, som ikke var medlemmer, til at melde sig ind i foreningen. Hiv-Danmark fik således 16 nye medlemmer på denne aften.

Professor Jan Gerstoft fra Epidemiklinikken på Rigshospitalet holdt et på orienteringsaftenen på Rigshospitalet  et oplæg om medicinsk behandling og forskning. Han talte om muligheden for færre kontroller, flere sygeplejerskekonsultationer og nye steder på Sjælland, hvor man kunne forestille sig ambulant behandling. Noget af baggrunden for dette skyldes at hiv-området sammen med sclerose- og hepatitis-området inden længe gennemgår en økonomisk vurdering.  

Jan Gerstoft var optaget af forekomsten af andre infektioner blandt hiv-smittede. Han nævnte tiltagende forekomst af hepatitis C, som er meget vanskeligat behandle og ikke mindst bivirkningstung. Syfilis har været i kraftig stigning, og han skønnede at der på afdelingen ville være 370 tilfælde i år.

Behandling foreslås iværksat når CD4-tallet (immunfunktionen) når 350. Man vil påbegynde behandling tidligere,  hvis man også skal behandle for hepatitis, hvis der er en øget risiko for hjertekarsygdomme eller andre sygdomme eller hvis der pålægger en vurdering om at hindre yderligere smitte. START-studiet, som også kører på Rigshospitaltet, vil se på forskellen mellem opstart på behandling ved CD4-tal på 350 eller 500, men folk har oftest på forhånd taget stilling, hvornår de vil påbegynde behandling.

Medicin med de virksomme stoffer efavirenz, emtricitabin og tenofovir er i dag det foretrukne valg ved 1. gangs behandling. Dvs. at folk tilbydes tabletbehandling med Atripla eller Stocrin og Truvada. I Nordeuropa benytter man oftest disse nukleosid-analoger, mens man i Sydeuropa oftest påbegynder behandling med proteasehæmmere.

Ny medicin
TMC 278 er en ny interessant non-nukleosid-analog (samme klasse som Stocrin og Viramune). Den kan benyttes ved en meget lav dosis, og det kan blive et skridt i retning af depotmedicin.

Elvitegravir er en ny integrasehæmmer, som viser lovende resultater i forsøg. En ny booster vil måske kunne erstatte Norvir, en gammel proteasehæmmer, som stadig benyttes, fordi den fremmer andre proteasehæmmeres virkning.

I efteråret gennemføres en undersøgelse, hvor Prezista med Norvir sammenlignes i en kombination med enten Truvada eller Isentress.

Tidlig aldring
Tidlig aldring og hiv bliver diskuteret i forhold til knogler, hjerne, hjerte, nyrer og kræft. Overraskende nok er man kommet frem til, at hiv-smittede sammenlignet med normalbefolkningen arveligt er disponeret for visse sygdomme.

Kombinationsbehandling påvirker knoglemassen, men det ser ud til kun at være et forbigående fænomen, som ligger i begyndelsen af behandlingen. Spørgsmålet om forekomsten af demens er påvirket af andre faktorer som alkoholforbrug og/eller stofmisbrug ligesom risikoen for hjertekarsygdomme påvirkes af rygning.

Man er blevet mere opmærksom på belastningen af nyrerne ved behandling, sen igangsat behandling eller ved længere ophold i udlandet. I forhold til kræft der man Human papilloma virus (HPV) som årsag til celleforandringer i kvindernes underliv og i de stigende tilfælde af analkræft. Lungekræft er man også blevet mere opmærksom på, som ikke alene kan henføres til rygning, men også påvirkes af et lavt CD4-tal.

De nye bivirkninger
De virksomme stoffer tenofovir og atazanavir kan give problemer med nyrerfunktionen. Vitamin D-mangel er blevet vældigt populært at tale om blandt læger og patienter, og det skønnes at 30-40% af alle hiv-smittede har for lav en mængde. I normalbefolkningen er der dog også mange, der har for lav en mængde. Jan Gerstoft påpegede, at tidligere behandling for andre vitamin-mangler havde øget risikoen for andre sygdomme, hvilket fik ham til at råde folk om at tænke sig om og ikke pr. automatik tilsætte vitamin D i behandlingen.

Før behandling iværksættes har hiv-smittede et øget stofskifte på grund af infektionen. Når behandling påbegyndes tager hiv-smittede i gennemsnit mellem 3-5 kg på, hvilket kan sammenlignes med erfaringerne fra rygestop.