Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Kvinder og hiv

12.05.2010 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted

Over 350 personer var mødt frem, da Hiv-Danmark afholdt orienteringsaften på Rigshospitalet.

Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg i Hiv-Danmark, bød velkommen. Foreningens formand Helle Andersen opfordrede de fremmødte, som ikke var medlemmer, til at melde sig ind i foreningen. Hiv-Danmark fik således 16 nye medlemmer på denne aften.

Kvinder og hiv
Overlæge Anne-Mette Lebech fra infektionsmedicinsk afsnit på Hvidovre Hospital holdt oplæg om kvinder og hiv. På verdensplan er halvdelen af alle hiv-smittede kvinder, mens det i Danmark drejer sig om ca. 1.100 kvinder, hvoraf ca. 80% er i den fødedygtige alder. Ca. 40% af de 1.100 kvinder er danske, andre 40% har afrikansk herkomst og resten er fra andre lande.

Der er umiddelbart ingen forskel mellem kønnene på hiv-relateret sygdom. Problemet er dog, at kvinder ikke er repræsenteret i tilstrækkelig grad i de fleste medicinsk undersøgelser. Muligheden eller ønsket om at blive gravid udelukker af etiske årsager en stor del af kvinderne.

Hyppigheden i medicinskift er ligeså udtalt mellem kvinder og mænd, men kvinderne oplyser oftere end mænd faktorer, som kunne tyde på depression som den bagvedliggende årsag. Der foregår nu en undersøgelse på baggrund af tal fra den danske hiv-kohorte, som ser nærmere på spørgsmålet om køn og medicinskift.

Graviditet
Mellem 1994 og 2008 blev 255 børn født af 210 hiv-smittede kvinder. 30% var danske, 51% afrikanske, 14% asiatiske og resten af anden herkomst. De var mellem 17 og 45 år. Før 1999 anbefalede man kejsersnit, men nu anbefales almindelig fødsel, hvis virusmængden er under 1.000.

Alle kvinder, som var i behandling med trestofsbehandling (kombinationsbehandling), overførte ikke hiv til deres barn. Fra 1994 og frem til 1999 fødtes 5 børn med hiv og i perioden fra 1999 og frem til 2006 blev et barn født med hiv. De fire af kvinderne blev først konstateret med hiv efter fødslen og 2 af kvinderne blev konstateret i forbindelse med fødslen.  Risikoen for at overføre hiv fra mor til barn er med kombinationsbehandlingen faldet fra 10,4% til 0,5%.

Ligesom i normalbefolkningen er 65% af graviditeterne blandt hiv-smittede planlagte. Imidlertid har kun 20% talt med deres læge, inden graviditeten påbegyndes. Anne-Mette Lebech råder hiv-smittede til at tale med hiv-lægen. Det kan være relevante spørgsmål om ændring af medicin eller andre spørgsmål, som er gode at vende med lægen, inden man forsøger på graviditet. Graviditet belaster ikke effekten af ens behandling.

Efter 1. januar 2010 I Danmark tilbydes alle gravide en hiv-test igen.

Overgangsalderen
Når kvinderne kommer i overgangsalderen er det ensbetydende med en øget risiko for hjertekarsygdomme, sukkersyge og knogleskørhed. 46 år er det hyppigste tidspunk, når overgangsalderen påbegyndes. Undersøgelser tyder på, at hiv-smittede kvinder har en tidligere overgangsalder. I en undersøgelse fra 2006 var 26% af alle hiv-smittede kvinder i overgangsalderen ved 40 år modsat 10% i normalbefolkningen. Det blev ikke nævnt, om der blev sorteret for etnisk herkomst eller andre faktorer.

Små undersøgelser har dog peget på, at faktorer som en påvirket immunfunktion, lav fysisk aktivitet og stofmisbrug fremmer overgangsalderen. Rygning er ligeledes en faktor ligesom arv og sociale faktorer også indvirker.

Der kan dog være en underrapportering af hvor tidlig hiv-smittede kvinder rammer overgangsalderen, da de hyppigere tilskriver hedeture, ændret humør m.v. bivirkninger ved behandling frem for overgangsalder.