Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Partnerstudiet og behandling mod fedttab i ansigtet

12.05.2010 | Medicinske nyheder

Af: Morten Eiersted

Ober 350 personer var mødt frem, da Hiv-Danmark afholdt Orienteringsaften på Rigshospitalet.

Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg i Hiv-Danmark, bød velkommen. Foreningens formand Helle Andersen opfordrede de fremmødte, som ikke var medlemmer, til at melde sig ind i foreningen. Hiv-Danmark fik således 16 nye medlemmer på denne aften.

Partnerstudiet
Sygeplejerske og forskningsmedarbejder i CHIP, Tina Bruun, fortalte om Partnerstudiet, som afventer godkendelse af etisk komite. I Partnerstudiet ønsker man i en periode at undersøge smitsomheden blandt hiv-smittede, som lever med en partner, der ikke er smittet med hiv samt kondombrugen og/eller ændringen af denne.

Undersøgelsen er finansieret af de engelske sundhedsmyndigheder, og projektet er påbegyndt i oktober 2009. Der skal inkluderes 1.650 par i hele Vesteuropa.  Alle er velkomne til at deltage i undersøgelsen. Hvis man går fra sin partner, kan man inkluderes igen, når man har en ny partner. Det er dog to forudsætninger, som skal opfyldes. Som hiv-smittet skal man være i behandling, og som par skal man mindst have dyrket usikker sex med hinanden inden for en måned. Det formoder man, at mellem 25-50% af alle par oplever. Man skal også forvente at have sex med hinanden.

De par, der inkluderes, vil blive fulgt i 2 år. Den hiv-smittede vil få udleveret et spørgeskema ved det almindeligt planlagte kontrolbesøg. Partneren vil blive indkaldt til blodprøver og samtidig blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Hvis partneren konstateres hiv-smittet, anonymiseres blodprøverne, for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem blodprøverne eller om det ikke kan påvises, at tilhøre samme gruppe. Denne oplysning er anonymiseret og kan ikke udleveres.

Alle, der indgår i studiet, bliver gjort bekendt med og underskriver en samtykkeerklæring. Derved kan man undgå risikoen for strafforfølgelse i de pågældende lande, som deltager i forsøget. I Danmark deltager Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital og Skejby Sygehus i undersøgelsen. Man forventer, at 100 par fra Danmark vil have lyst til at deltage.

Se mere på om Partnerstudiet her http://www.cphiv.dk/PARTNER/tabid/406/Default.aspx

Ny behandling mod fedttab
Jens Wilhelmsborg kunne undervejs og som afslutning på orienteringsaftenen med glæde meddele den store nyhed, at det nu er muligt at blive behandlet for fedttab i ansigtet i Region Hovedstaden i offentligt regi. Man kan kontakte sin læge og høre nærmere om muligheden.