Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Kommunalpolitikkerne i København fravælger støtten til hiv-smittede

22.07.2010 | Andre nyheder

Af: Frank Bentin

Københavns Kommune ønsker at droppe støtten til rådgivningsarbejdet bælandt hiv-smittede. Det vil få katastrofale følger.

Frank Bentin er 13. suppleant BR (A) og tidl. formand for patientforeningen Positivgruppen

I disse dage – medio juli - afholdes den 18. internationale AIDS-konference i Wien, der blev åbnet af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, der bl.a. roste de fremskridt, der er sket i kampen mod sygdommen. Han understreger dog samtidig, at det fortsat er vigtigt at prioritere indsatsen højt. For hvis det internationale samfund vælger at bruge færre penge på aidsbekæmpelse, er der »risiko for at vi får vendt fremgangen til en tilbagegang«, sagde Ban Ki-moon, som en kommentar til, at et af resultaterne af den globale finanskrise er, at en del regeringer nu vælger at bruge færre penge på aidsbekæmpelse end tidligere.

Men vi behøver ikke at vende blikket ud af i verdenen for at konstatere, at der nu bliver brugt færre penge på at bekæmpe spredningen af hiv og aids. Vi kan blot nøjes med at se på vores eget land og vores hovedstad for at se, at der nu bruges og budgetteres med færre penge på dette område.  

På et møde i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdt den 17. juni valgte de københavnske politikere at følge forvaltningens indstilling om, at man i 2011 helt skal droppe den fortsatte støtte til rådgivningen af hiv-smittede og deres pårørende (400.000,- kr. 2010) – et rådgivningsarbejder, der udføres af patientforeningen Hiv-Danmark.

Udover at jeg finder beslutningen særdeles betænkeligt og bemærkelsesværdigt, så gå den også stik imod den evaluering, der blev lavet i 2009 af den tidligere HIV/AIDS PLAN, hvoraf det bl.a. fremgår at: »når vi i Danmark og København i særdeleshed har haft bl.a. den succes med, at forhindre en voldsom stigning i antallet af nysmittede, så skyldes det i høj grad den personlige rådgivning/samtale af måske de hiv-smittede«.

Erfaringerne fra den personlige og professionelle rådgivning er, at man derved opnår kontakt til netop de svageste i denne gruppe, og derfor de som har særligt vanskeligt ved at håndtere deres liv og ”opføre” sig ansvarligt.  Eller sagt direkte og uden omsvøb: »der er for mig ingen tvivl om, at når vi fortsat i Danmark kan konstatere, at der årligt ”kun” smittes imellem 250 og 300 mennesker med hiv, så skyldes det ene og alene, at det er de hiv-smittede, der smitter de ikke hiv-smittede«.

Nuvel, jeg er naturligvis klar over, at mange af dem, som bringer smitten videre sandsynligvis, skal findes blandt de ca. 1.000 personer, der herhjemme endnu ikke ved, at de er smittet med hiv – det såkaldte ”mørke tal”. Bl.a. fordi de har valgt ikke at lade sig teste. Men at påstå at det alene er hos denne gruppe, man skal finde ”smittesprederne”, er ikke rigtigt. For når man taler med rådgivere i Hiv-Danmark, så fortæller de, at de bl.a. i deres rådgivning lægger stor vægt på at fortælle de rådsøgende, at brug af kondom forsat er den eneste sikre måde, hvorpå man ikke bringer smitten videre.

Positivt er det dog, at de københavnske politikere i 2011 bl.a. har besluttet sig for fortsat at give støtte udlevering af gratis kondom. Men som nævnt så viser 25 års erfaring netop, at kondomer klart langtfra kan stå alene. Det bl.a. qua den personlige rådgivning af hiv-smittede (mig selv inkl.), der forsat får os til at benytte kondomet.

Jeg skal derfor stærkt appellere til de københavnske politikere og i særdeleshed min socialdemokratiske ”kollegaer” om, at man ændre sin beslutning således, at rådgivningsarbejde i Hiv-Danmark også i 2011 og fremover vil modtage kommunal støtte. Hvis ikke, vil jeg gå så langt at benytte et udtryk, som jeg ellers sjældent benytter - nemlig” at det er en katastrofal beslutning, man har truffet i Københavns Kommune”. Men det er faktisk det eneste dækkende ord jeg kan komme i tanke om.