Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Behandling er forebyggelse!

22.07.2010 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Bent Hansen

Igen og igen bliver det på aids-konferencen i Wien slået fast, at 'hiv-behandling er lig med effektiv forebyggelse'.

Resultaterne af flere og flere videnskabelige undersøgelser underbygger nu denne udmelding. Derfor lyder den overordnede anbefaling, at testaktiviteterne skal styrkes, så hiv-smittede bliver fundet og sat i behandling, og risikoen for videresmitte på den måde betydeligt nedsat.
I iveren efter at 'teste og behandle' glemmer man imidlertid tit det tredje og helt afgørende led i forløbet: Rådgivning.
Skønt vi alle ved, hvor afgørende rådgivning er for et effektivt behandlingsforløb og for hiv-smittedes livskvalitet, er der desværre allerede en udbredt tendens til, at netop 'rådgivningen' glemmes i forbindelse med det overordnede mantra: test og behandling.
Men ingen forebyggelse uden rådgivning!