Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv og alder

22.07.2010 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Bent Hansen

Heldigvis er behandlingsmuligheder for hiv nu så gode, at hiv-smittede, som har adgang til behandling, lever meget længere end tidligere, forudsat at de følger behandlingen og tager medicinen efter anvisningerne.

Det betyder, at mange hiv-smittede, som har været i behandling i mange år, nu oplever at blive gamle med hiv. Samtidig viser det sig, at der med alderen dukker en række andre følgevirkninger op, når man er hiv-smittet. Disse følgevirkninger kan være forskellige fra den ene hiv-smittede til den anden. 

Med henblik på at undersøge og belyse hele problemområdet, er der flere steder iværksat undersøgelser af ældre hiv-smittedes levekår og sundhedstilstand.

Også Hiv-Danmark vil i de kommende måneder sætte fokus på netop denne problemstilling, og vil i den forbindelse blandt andet afholde temamøder om emnet.