Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Aids-konference: Karakter til Danmark og andre donorlande

23.07.2010 | Aids-Fondets nyheder, Andre nyheder

For at sætte fokus på det akutte behov for yderligere finansiering af hiv/aids-behandling, har en række aids-organisationer givet de rige lande karakterer for deres bidrag til den Globale Fond til Bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Danmark får ikke topkarakter, men ender på et B på den amerikanske skala.

Danmark har hidtil bidraget til den Globale Fond med 175 mio. kr. om året. I den næste finansieringsrunde er der brug for en fordobling.

- Danmark bør i forhold til BNP bidrage med mindst 378 millioner årligt til den Globale Fond og på den måde fortsætte med at betale vores andel af udgifterne til bl.a. hiv-behandling, siger Henriette Laursen, direktør i AIDS-Fondet. 

Det står efterhånden klart, at behandling ikke bare forlænger livet for hiv-smittede, den reducerer også deres smitsomhed meget drastisk. Derfor skal man ikke bare se hiv-behandling som en omkostning, der bare vokser og vokser, men som forebyggelse, der kan forhindre millioner af nye tilfælde af hiv.

Når Danmark får karakteren B (og dermed ligger i toppen af feltet af de 13 donorlande) har det talt, at Danmarks ulandsbistand har ligget stabilt over 0,7 % af BNP og at Danmark yder stort bidrag til aids-bekæmpelse generelt. Det trækker til gengæld ned i karaktergivningen, at Danmark ikke prioriterer sundhed i den nye udviklingsstrategi og har planer om at skære i udviklingsbistanden over de næste år som følge af den økonomiske krise.

Den Globale Fond står for at skulle genopfyldes fra næste år. I den seneste runde (2008-2010) bidrog donorlande tilsammen med 10 milliarder dollars. Den Globale Fond har med disse penge opnået imponerende resultater; den finansierer i dag 2,8 millioner hiv-smittedes livsforlængende ARV-behandling, og 7 millioner mennesker har fået behandling mod tuberkulose.

For at kunne fortsætte med at behandle de 2,8 millioner hiv-smittede og samtidig øge antallet i behandling skal den Globale Fond bruge flere midler end hidtil. Hvis den skal leve op til sine mål mht. både hiv/aids, tuberkulose og malaria skal fonden bruge dobbelt så mange midler, altså 20 milliarder dollars over de næste tre år.

Ud af de godt 33 millioner hiv-smittede på verdensplan estimeres det, at 15 millioner har brug for behandling nu. I alt er 5,2 millioner mennesker i behandling, nogle finansieret af den Globale Fond, andre gennem PEPFAR eller regeringer.

Østrig, som er værtsland for konferencen, fik den dårligste karakter – et F for dumpet, fordi landet slet ikke bidrager til den Globale Fond.