Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv-konference i Glasgow

08.11.2010 | Medicinske nyheder

Den 10. internationale hiv-konference er begyndt i Glasgow, Skotland.

Glasgow er traditionen tro vært for en international medicinsk konference, der afholdes hvert andet år. Før den officielle åbning søndag den 7. november kl. 17.30 blev der afholdt et par indledende møder.

På møderne før konferencen blev der sat fokus på behandling med anden medicin sammen med hiv-behandling, påvirkning af længere tids hiv-behandling samt hiv-behandling og hjernen.

Hjemmesiden www.hiv-druginteractions.org er en pædagogisk inddelt register, hvor lægerne kan undersøge, den viden der findes om hvordan forskellige andre typer af medicin og lignende påvirker hiv-behandlingen. På mødet blev eksempler på behandling mod leverbetændelse (hepatitis), brugen af p-piller og lignende præventionsmidler, behandling for hjertekarsygdom set i forhold til, hvilken indvirkning det kan have på en hiv-behandling.

Der kan være flere forklaring bag ved de påvirkninger, som man kan opleve ved længere tids hiv-behandling. Det er ikke uden betydning at se på livsstil, tænke på den naturlige aldringsproces, medicinske bivirkninger, den kroniske inflamation ("betændelses"-tilstand) som følge af hiv, hiv-replikation samt co-infektion, når man skal tage højde for påvirkning for hiv-smittede. De næste dage på konferencen vil nogle af disse emner blive behandlet mere i dybden.

Hiv og påvirkning af hjernen udtrykker klart en udfordring ved hiv-behandlingen. Det er de færreste behandlingssteder, der kan tilbyde en screening for påvirkning af hjernen i den almene konsultation. Lægerne var overbevidste om, at der er tale om et problem, der er underdiagnosticeret, og at der derfor er brug for at sætte mere fokus på.

Åbningen af konferencen
Ved åbningen blev der talt om at forstå hiv i en mere sammenhæng. De adfærdsændringer, som man kan foreslå hiv-patienter rykker meget lidt på problemerne ved hiv. Det er mere basale tiltag som en opprioritering på folkesundhedsområdet, der er behov for.

Samme indtryk efterlod et oplæg om situationen for de mange hiv-smittede i Afrika, der endnu ikke er i behandling. Men her forstærkes problemerne af, at folk typisk kommer senere i behandling, men også at folk behandles med medicin, der ikke længere benyttes i Europa, fordi det har for store bivirkninger.

Men da så mange endnu ikke er kommet i behandling, så synes mulighederne for andre alternativer uendelige små. Flere steder forsøger man dog med programmer, hvor sygeplejerske eller laboratorier er den egentlige kontakt ved behandling. Det giver mulighed for flere i behandling, men det er slet ikke et scenarie, som ville være acceptabelt i den vestlige verden.

Følg med i konferencen på www.hiv10.org