Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Glasgow: Mørketal og mørkemænd

08.11.2010 | Medicinske nyheder

Den internationale hiv-konference er i gang. På andendagen har en del oplæg handlet om adgang til behandling.

På et morgenmøde var det positivt at bemærke opbakningen fra forskellige hiv-klinikker til Partnerstudiet, der koordineres gennem CHIP (www.chip.dk) i København. Undersøgelsen er en vigtig brik for at skabe overblik over en af tiden store emner inden for hiv: smitsomhed. Det er dejligt befriende at se studier, der tager udgangspunkt i den virkelighed, som folk lever i.

Mindre opmuntrende er det at følge diskussionerne om, hvordan man sikrer tilbud om behandling til hiv-smittede på globalt plan. En kedelig tendens ses i udformningen af en lovgivning i en række afrikanske lande, der er formuleret af en ny tids mørkemænd. Gennem straf og tvangstestning søger de at komme hiv til livs. Desværre er resultatet, at formodede hiv-smittede undlader at lade sig teste eller at hiv-smittede ophører behandling for at undgå den opmærksomhed på deres sygdom, som det at tage medicin vil medføre.

En kinesisk sundhedsrepræsentant fik også svar på tiltale, da han rejste det ellers relevante 3. verden spørgsmål, om problemerne med kun at have ældre typer medicin til rådighed og derved dårligere virkende behandling i hans hjemland. Frygten i lande som Kina og en række afrikanske lande er, at anbefalingerne om at sætte folk i behandling for at forebygge yderligere smitte i en sub-optimal behandling vil resultere i behandlingssvigt, vi så i Vesten ved kombinationsbehandlingens begyndelse. Svaret til manden var, at hans hjemland i første omgang burde sikre, at stofbrugerne, som udgør den største gruppe af hiv-smittede i Kina, ikke fratages muligheden for behandling, som når de i dag tilbageholdes af myndighederne med henblik på ophør af misbrug.

Klingerne krydser således hinanden på denne konference, og det efterlader indtryk af, at der stadig er en del udfordringer for optimal behandling af hiv. I Vesten er det slående, at arbejdet med at inkludere andet sundhedspersonale i sundhedsvæsenet end infektionsmedicinere og -sygeplejersker i strategien med at tilbyde flere test har så svære kår. En europæisk undersøgelse om hiv-testens relevans, når personer henvender sig med anden sygdom, lider således under, at tanker om hiv nærmest forsvinder hos sundhedspersonalet, når man kommer uden for infektionsmedicinernes domæne. Det er et påfaldende svigt i Vesten, at en mulig bagvedliggende årsag til anden sygdom som hiv, stadig kan have så trange kår med at blive diagnosticeret, fordi andre sundhedspersoner ikke vil indarbejde en test for hiv i deres arbejde. Så mørkemændene findes måske også i vore egne rækker.

De mange modtræk til at "rulle behandlingen ud" på verdensplan for at forebygge fremtidige tilfælde af hiv som følge af en mindre smitsomhed som velbehandlet vedligeholder det mørketal, der hænger som en mørk sky over hiv/aids-indsatsen. Og selv i Europa kæmper vi stadig væk med at have ordentlige tilbud om test.

Se mere om konferencen i Glasgow på www.hiv10.org