Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Glasgow: Adgang og alder

09.11.2010 | Medicinske nyheder

På den internationale hiv-konference mødes aktivister sammen med læger for at diskutere aktuelle udfordringer ved adgang til behandling.

European AIDS Treatment Group (EATG), en sammenslutning af aktivister inden for hiv, som Hiv-Danmark har været mangeårigt medlem af, satte på sit "community" møde fokus på udsatte grupper.

Mens mørketal, dvs. uopdagede tilfælde af hiv, har en høj agenda i de fleste europæiske, så har "papirløse" immigranter og lovlige immigranter svære vilkår med at medtænkes i de fleste europæiske landes sundhedsindsatser.

De "papirløse" opholder sig ulovligt og er derfor i stor udstrækning afskåret for behandling, som følger nationale lovgivninger og er en rettighed for borgere i det pågældende land.

Immigranter med papirene i orden oplever nogle steder i Europa, at behandling for hiv bliver sværere at opnå. I Frankrig har parlamentet vedtaget en ny lov for et sundhedsprogram for udlændinge fra 2011, hvor der er et mindre gebyr for at optages i sundhedsprogrammet, der kun løber i 3 måneder og yderligere nu skal administreres af lokalt politi. I Italien, hvor national lovgivning sikre patientrettigheder, gør regionale forhold, at der er stor forskel på immigranters adgang til behandling.

Alder
På selve den medicinske konference har oplægene om alder i dag skabt interessante diskussioner. Nyeste skud på forskningen i livscyklusen for kroppens celler har skabt yderligere opmærksomhed på, om skader i dele af cellerne som følge af hiv-behandling har betydning for en hurtigere aldring.

Der foregår dog generelt for tiden meget interessant forskning om alder og hiv. Der er en bred enighed om, at alder og hiv må sammentænkes med forhold omkring ikke hiv-relateret sygdom og genetisk disposition for sygdom. Dette fik en tænksom paneldeltager til at udtrykke et fromt ønske om, at der ville blive iværksat flere forsøg, hvor man inkludere flere af "de rigtige" forsøgspersoner, dvs. at man kunne medtænke brug af stimmulanser (lovlige som mindre lovlige) og andre livsstilsaspekter, som findes blandt hiv-smittede såvel som almenbefolkningen.

At behandlingen af hiv med livstilsaspekter er en vanskelig sag illustrerede et efterfølgende møde, der så på knogle, nyrer, lever og kræft. De mange spørgsmål om interaktioner, yderligere tabletbyrde og forebyggelse tydeliggør behovet for mere viden og samarbejde med andre sygdomsspecialer, når alder skal medtænkes i hiv-behandlingen.

Se mere på www.hiv10.org