Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Nedskæringer i Hiv-Danmark

10.01.2011 | Hiv-Danmark nyheder

Henrik Arildsen, tidl. formand for Hiv-Danmark, har stilet nedenstående til Københavns Kommunes Sundhedsborgmester og lagt denne kommentar ud på sin facebook.

Kære Ninna.

Du svarer på Ekstra Bladets og DR’s hjemmesider, at det er forsvarligt at skære ned i støtten til rådgivningen i Hiv-Danmark. Den vil jeg gerne udfordre:

1. I Danmark findes den største koncentration af konstaterede hiv-positive er i København - faktisk tæt på halvdelen. Undersøgelser viser, at de føler sig isoleret og ensomme i forhold til andre, og derfor behøver de rådgivning, så isolationen ikke leder til misbrug.

2. Jeg har aldrig hørt om en diabetiker (kronikker) der uønsket til en barnedåb, men jeg har mødt hiv-positive der netop har oplevet det. Så sidestilling med andre kroniske syge holder ikke.

3. Du svarer, at I støtter initiativer, der skal mindske mørketallet ved at få folk til at lade sig teste. Meget godt, men hvor skal de nykonstaterede, så få den støtte, råd og vejledning i den krise de må se i øjnene?

4. Du svarer i november på DR’s hjemmeside, at ”medicinerede hiv-smittede lever i dag med sygdommen, og derfor betragter vi hiv som en kronisk sygdom på linje med sklerose, sukkersyge og rygerlunger. De får jo heller ikke særskilt støtte til rådgivning” Dette finder jeg mystisk, da budgetforliget for 2011 netop omtaler sundhedshusene, ”hvor tankegangen har været at samle kommunale driftsfunktioner på sundhedsområdet, herunder forebyggelsesindsatser, rehabiliteringstilbud til den stigende andel af københavnere med kronisk sygdom, sygepleje og genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Er der alligevel forskel på hiv-positive og andre kroniske sygdomme? Jeg er forvirret.

5. Du oplyser at Københavns Kommune, vurderer at hiv-patienters behov for akut psykosocial hjælp er blevet mindre i takt med, at den medicinske behandling er blevet bedre.” Har Københavns Kommune spurgt de infektionsmedicinske afdelinger i København, Hiv-Danmarks rådgivning Øst? Åbenbart ikke, som man ser fra artiklerne. Selv COWI, som I brugte til at lave en evaluering af den seneste hiv/aids-plan for Københavns Kommune, skriver i evalueringsrapporten: ”De hiv-smittede og deres pårørende er en anden vigtig og voksende målgruppe i planen. Stadig flere overlever med hiv, og der er derfor et stigende behov for rådgivning og støtte til at leve som hiv-smittet. Indsatsen i forhold til målgruppen har til formål at sikre de hiv-smittedes overlevelse og størst mulig livskvalitet. Samtidig vil en indsats kunne reducere smitterisikoen for andre, fordi en velbehandlet hiv-smittet for det første har betydelig nedsat risiko for at smitte andre og for det andet i mindre omfang vil dyrke usikker sex, som ofte optræder i forbindelse med kriser, alkoholoverforbrug, utryghed og ensomhed.” Jeg synes ikke, at det kan siges mere klart, men har forvaltningen eksperter i ærmet som offentligheden ikke kender til?

Nej, det er aldrig nemt at prioriterer, men her er der gjort en fejlbedømmelse. Man prioriterer ikke ved at skubbe aben videre til Hiv-Danmark. Det er ved at handle, ikke svigte på løfter givet.

For god ordens skyld skal jeg informere dig at jeg har lagt denne mail op på min Facebook profil, så kommenter endelig på denne.