Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

PhD forsvar på Skejby om depression

28.04.2011 | Medicinske nyheder

Flere end hver fjerde hiv-positiv lider af svær depression.

Depression er underdiagnosticeret hos hiv-positive i Danmark. Der er en sammenhæng mellem depression og nedsat evne til at passe den medicinske behandling, usikker sex og hiv-relateret stress. Det viser et nyt Ph.D. - projekt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Bag projektet står forskningssygeplejerske, MPH, Lotte Ørneborg Rodkjær, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby,

I undersøgelsen deltog 205 hiv-positive fra Århus Universitetshospital. Resultaterne viste, at 38 % af de adspurgte var i risiko for en depression, mens 26 % havde en svær, behandlingskrævende depression. Til sammenligning skønnes det, at 3-4 % danskere har en depression.

Samme gruppe blev undersøgt igen 3 år efter, hvor forekomsten og graden af depressioner var faldet, hvilket formentlig skyldtes, at flere blev sat i behandling for depression efter den første undersøgelse.

Dybtgående interviews med hiv-positive viste, at de vedvarende havde overvejelser om, hvem de skulle fortælle om deres hiv-status og konsekvenserne både af åbenhed og hemmeligholdelse. Disse overvejelser gav anledning til bekymring og var en afgørende faktor for udvikling af stress.

Det får alvorlige konsekvenser, hvis depressionen ikke opdages og behandles, da det øger risikoen for, at man glemmer at tage sin hiv-medicin og dermed risikerer at udvikle resistens. Depression øger risikoen for usikker sex og dermed risikoen for at smitte andre med hiv.  Screening for depression bør gennemføres regelmæssigt, især på tidspunktet for hiv-diagnosen og inden start på medicinsk behandling for hiv. Undersøgelsen påpeger, at hiv-positive vil have glæde af løbende at drøfte overvejelser om åbenhed af hiv-status med henblik på at reducere hiv-relateret stress og dermed forebygge depression.

Lotte Ørneborg Rodkjær forsvarer sit Ph.D.-projekt 29. April kl. 14.00
Forsvaret  foregår i auditorium B på Skejby Sygehus.