Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Regeringen halverer forebyggelsen af hiv

18.06.2011 | Aids-Fondets nyheder, Andre nyheder

Af: AIDS-Fondet

Næste år beskæres den offentlige pulje til forebyggelse. Det kan betyde en halvering af midlerne til forebyggelse af hiv/aids. AIDS-Fondet er rystet og foreslår at hente pengene fra dyr og ineffektiv screening.

Finansudvalget har besluttet at beskære den statslige bevilling til forebyggelse fra 2012. Beslutningen er taget uden hverken politisk eller offentlig debat og står i aktstykke 141, hvoraf det fremgår, at Finansudvalget har givet accept af at beskære puljen til forebyggelse og sundhedsfremme.

Puljen er en bred forebyggelsespulje, der er målrettet oplysning og forebyggelse vedr. sexsygdomme, hiv/aids, aborter, alkoholmisbrug, kræft m.m. Da puljen allerede er planlagt nedskåret en gang, kan hiv/aids-organisationerne se frem til en halvering af driftstilskuddet næste år. 

Bevillingen til hiv/aids-forebyggelse har hidtil været på 14 mio. kr., som dels er gået til målrettet oplysning og forebyggelse blandt de mest udsatte grupper, som er etniske minoriteter, hiv-smittede og mænd, der har sex med mænd og dels er gået til telefonrådgivning. AIDS-Fondet modtager kun en beskeden del af det offentlige tilskud, alligevel er AIDS-Fondets direktør, Henriette Laursen, rystet.

- Danmark bruger i virkeligheden ret få midler på hiv/aids-forebyggelse, og organisationerne, som udfører arbejdet, har opbygget enorm ekspertise i at nå de her svære målgrupper. Samtidig gør det store frivillige engagement i organisationerne, at indsatsen får langt større effekt, end hvis det offentlige selv skulle løse opgaven, siger hun.

Tag pengene fra dyr screening
AIDS-Fondets direktør opfordrer Sundhedsminister Bertel Haarder til at revurdere besparelsen på puljen for forebyggelse og sundhedsfremme og fx se på, om pengene kunne tages fra den dyre screening af donorblod, som hvert år koster staten over 42 mio. kr., og som kan forhindre ét tilfælde hiv på ti år. Den såkaldte NAT-screening.

- Screeningen er voldsomt dyr. Det koster sundhedsvæsenet mere end 420 mio. kr. at forebygge ét tilfælde af hiv med NAT-screeningen. Man skal ikke være ekspert for at regne ud, at de penge kunne bruges meget bedre og mere effektivt til at forebygge hiv. I stedet skæres nu i den forebyggelse, der faktisk virker, og det er hverken velbegrundet eller gennemtænkt, siger Henriette Laursen.

Fakta
Danskerne vil have information om hiv. I en undersøgelse, som AIDS-Fondet offentliggjorde i 2009, siger over halvdelen af de adspurgte, at der mangler oplysning om hiv i Danmark.

Læs beslutningen om at skære i på puljen for forebyggelse og sundhedsfremme: Aktstykke 141