Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Italien – 20 år efter

18.07.2011 | Hiv-Danmark nyheder

International Aids Society (IAS) afholder d. 17.-20. juli 2011 hiv/aids-konterence i Rom. Hiv-Danmarks sekretariatschef Bent Hansen rapporterer fra konferencen:

I 1991 var Italien vært for den store internationale hiv/aids-konference. Dengang blev konferencen afholdt i Firenze. Nu 20 år efter inviterer IAS igen til hiv-konference  i Italien – denne gang i hovedstaden Rom.

6000 forskere, læger og andre hiv-eksperter har meldt deres ankomst og vil i løbet af de næste 4 dage udveksle forskningsresultater og drøfte nuværende og fremtidige behandlings- og forebyggelsestrategier. Ikke blot bliver der sat fokus på behandling og forebyggelse – men også på mulighederne for at udvikle en egentlig hiv-kur er efter mange års pause igen sat på dagsordenen. Ikke kun som en repetition af tidligere tiders pessimisme og afvisning af, at det overhovedet skulle være muligt at helbrede for hiv, men med en seriøs og videnskabelig tilgang til problemstillingen. Mange foredrag og indlæg er annonceret til netop at dreje sig om strategier frem mod en kur mod hiv. Der er ingen tvivl om, at præcis disse foredrag bliver store tilløbsstykker og vil få stor bevågenhed fra medierne.

Jeg vil naturligvis skrive mere om emnet, når jeg i løbet af konferencen er blevet klogere.

Også et emne som ’hiv-behandling som forebyggelse’ vil uden tvivl blive gjort til genstand for ivrige og ind imellem ophidsede diskussioner. I den forbindelse vil spørgsmålet om også at anvende hiv-behandling til hiv-negative personer som en forebyggende metode blive rejse – den såkaldte ’prep’ (pre-exposure-prophylaxis) i modsætning til ’pep’ (post-exposure-prophylaxis).

Mange spændende emner er således sat på programmet.

God fornøjelse!