Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Kur i sigte

21.07.2011 | Hiv-Danmark nyheder

International Aids Society (IAS) har taget førertrøjen på i bestræbelserne på at forske sig frem til en kur mod hiv.

Med resultaterne af 30 års forskning samt alle erfaringer med hiv-behandling og forebyggelse mener IAS, at vi nu er klædt på at finde ’kuren mod hiv’. Det forudsætter imidlertid at al forskning i den forbindelse bliver tæt koordineret og centralt organiseret. Derfor besluttede IAS på konferencen i Wien i 2010 at samle 40 af verdens skarpeste forskerhjerner i en arbejdsgruppe og bede dem udforme en videnskabelig strategi med titlen ’Towards an Hiv Cure’. Strategien skal være baseret på en enighed om, hvilken rolle forskning vedr. hiv-depoterne (reservoirer) i kroppen skal spille. Desuden skal arbejdsgruppen opstille prioriteringer i den kommende forskning i at løse problemet, at hiv stadig forbliver i kroppen trods kombinationsbehandling mod hiv og umålelig virusmængde.

Den kommende præsident for IAS professor Francoise Barré-Sinoussi er formand for såvel arbejdsgruppen som for gruppens rådgivende videnskabelige panel, hvor også hiv-smittede er repræsenteret. ’IAS’s initiativ er en forskningsmæssig fornyelse og vil uden tvivl vise vejen frem mod både en funktionel og en faktisk kur. Tilmed vil initiativet stimulere og fremme det internationale samarbejde mellem forskere’, understreger Barré-Sinoussi.

Arbejdsgruppen og det rådgivende panel mødtes første gang i Boston i februar i år under CROI-konferencen og mødes nu igen under konferencen her i Rom, hvorefter de vil udarbejde et udkast til kommende strategi. Udkastet bliver sendt til høring hos forskere, patientorganisationer, medicinalindustrien m.fl. Høringsfasen kører frem til december i år, hvorefter arbejdsgruppen udarbejder den endelige strategi, der vil blive præsenteret på Aids-konferencen i 2012, om afholdes i Washington DC d. 22.-27. juli.

Arbejdsgruppen og det rådgivende panel har her på konferencen i Rom allerede offentliggjort en udtalelse om det igangværende arbejde samt om deres visioner. Det er muligt at tilslutte sig udtalelsen på nettet: www.iasociety.org klik på ’Towards an HIV Cure’ og derefter på ’The Rome Statement’.

Faktaboks

Arbejdsgruppen har følgende 2 definitioner på ’kur’:
En funktionel kur: noget genetisk hiv-materiale forbliver i kroppen, men patientens eget immunforsvar har fuldt kontrol over enhver fremkomst af ny virus, hvilket gør den pågældende i stand til ikke længere at have behov for behandling.
En fuldstændig helbredelse:  der findes ikke længere noget hiv-materiale i kroppen; hiv-infektionen er fjernet.