Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Behandling er forebyggelse

21.07.2011 | Hiv-Danmark nyheder

3½ år efter de svejtsiske meldinger om ubetydelig smitsomhed hos velbehandlede hiv-smittede foreligger beviset nu: Svejtserne havde ret.

Hiv Prevention Trials Network har gennemført et partnerstudie omfattende diskordante heteroseksulle par (en af partnerne var hiv-smittet den anden ikke). Undersøgelsen blev gennemført i Amerika, i Asien og i Afrika.

Undersøgelsen viste, at i gruppen af par, hvor den hiv-smittede tidligt var kommet i kombinationsbehandling, blev risikoen for at den hiv-positive smittede sin partner nedsat med 96% sammenlignet med kontrolgruppen.

Undersøgelsen viste også, at det er en fordel for den hiv-smittede at komme i kombinationsbehandling så tidligt som muligt sammenlignet med kontrolgruppen, som først kom i behandling, når deres CD4 tal faldt til under 250.

Allerede for 15 år siden viste det sig, at behandling af gravide hiv-smittede kvinder nedsatte risikoen for at overføre hiv til barnet betydeligt.

Lige siden svejtserne viste mod og ikke mindst anvendte logisk tænkning som baggrund for deres udmelding, har mange tilsluttet sig svejtsernes holdninger. Nu har vi tilmed den første videnskabelige undersøgelse, som underbygger svejtsernes udsagn.