Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Forskningsmæssige udfordringer

21.07.2011 | Hiv-Danmark nyheder

Læs her den sidste artikel fra konferencen i Rom.

Før den endelige løsning på hiv-infektionen er fundet, er det nødvendigt først at få afdækket, hvorfor kombinationsbehandlingen ikke kan udrydde hiv helt, men at hiv har evnen til at ’gemme sig’ i forskellige depoter (reservoirer) i kroppen – formentlig hyppigst i knoglemarven. I modsætning til hvad man hidtil har antaget, ligger hiv ikke i en slags ’dvale’ her. Selvom  virusmængden er umålelig, foregår der en konstant produktion af ny virus. Forskerne er stort set enige om, at denne ’skjulte’ produktion af ny virus er afhængig af en række stoffer, som man i øjeblikket prøver at kortlægge med henblik på at kunne forhindre hivs adgang til disse stoffer.

En anden type forskning prøver at finde en metode til at aktivere den ’skjulte’ virus, så den kan tilintetgøres af kombinationsbehandlingen.

Økonomi

Der er mange gode grunde til, at IAS har besluttet at intensivere forskningen frem mod at finde ’kuren’ mod hiv-infektionen. Dels er den medicinske behandling dyr og livslang, dels står millioner af hiv-smittede i kø verden over og venter på at komme i behandling, og hver dag kommer nye hiv-smittede til. Det er bydende nødvendigt at få denne uhyggelige udvikling bremset og helst stoppet helt. Det kan en kur hjælpe med til.

Hertil kommer, at behandlingen er hård ved kroppen. Det viser sig nu, at mange hiv-smittede, der har været i behandling i mange år, begynder at få helbredsmæssige problemer, som skyldes hiv-behandlingen.

Det er en modig, men også nødvendig beslutning, IAS har truffet.