Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Er behandling forebyggelse?

29.07.2011 | Andre nyheder

Af: Morten Eiersted

Slagordet fra hiv-konferencen i Rom i sidste uge er, at hiv-behandling er forebyggelse. Men blander vi her æbler med pærer?

Kommentar: Begejstringen for forskningsresultaterne, der viser, at hiv-smittede, som sættes tidligt i behandling, mindsker smitterisikoen for partneren, har ledt til, at man blandt andet på internationale konferencer som den i sidste uge i Rom nu siger, at hiv-behandling er forebyggelse.

Med al mulig respekt for det opmuntrende i og behovet for igen at fastslå, at behandling drastisk reducerer smitterisikoen, er det imidlertid noget af en sproglig tilsnigelse at kalde behandling for forebyggelse. - Og måske et problem.

Budskabet fjerner let vores fokus fra, at mange hiv-smittede konstateres alt for sent. For langt de fleste hiv-smittede i Europa ville det være ønsketænkning at konstateres 'til tiden'. I Danmark er vi ikke helt på omgangshøjde med Europa, alligevel anslås hver femte hiv-smittede ikke at kende sin hiv-status herhjemme. På den led er behandling ikke forebyggelse, fordi behandlingen ikke er tilgængelig.

Fokus på behandling kan let fjerne fokus fra anden klassisk forebyggelse. Når behandlingen er så optimal, hvad er f.eks. behovet for fortsat i samme udstrækning at rådgive hiv-smittede og andre om sikker sex (læs: kondombrug)? De seneste 10 år har vi set en udvikling mod stadig færre rådgivningstilbud ud fra devisen om, at hiv-smittede overlever og derfor ikke har de samme behov for rådgivning som tidligere. På den led får den eksisterende forebyggelse nu konkurrence om midlerne, hvis behandling sættes lig forebyggelse.

Hvad er motivet for at iværksætte behandlingen? Behandler vi nu på samfundets eller på den enkeltes præmis? Det er logisk, at der overordnet er en vis ræson i at behandle smitsomme sygdomme af hensyn til samfundet eller ikke mindst hensynet til partnere. Beskyttelsen af partneren giver den enkelte hiv-smittede en stærk motivation til at gå i behandling. Men ved at understrege forebyggelsen fjernes så fokus fra patientens kliniske behov for behandling? På den led vil behandling være af hensyn til samfundet og ikke til den enkelte hiv-smittede.

Denne artikel udtrykker ikke nødvendigvis Hiv-Danmarks holdninger. Forfatteren ønsker at fremme diskussion. Har du kommentarer til artiklen, så skriv da til kontakt@remove-this.hiv-danmark.dk