Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Ny behandlingsvejledning

27.06.2012 | Andre nyheder, Medicinske nyheder, Hiv-Danmark nyheder

Af: Troels H. Mortensen

Kombinationsbehandlingen kan nu påbegyndes tidligere, så hiv-smittede ikke behøver være nervøse for at smitte deres seksualpartnere.

I flere år er opstart af kombinationsbehandlingen som hovedregel først blevet tilbudt, når CD4-tallet kom ned på 350, men i januar 2012 har Dansk Selskab for Infektionsmedicin fremlagt nye retningslinjer. Nu kan hiv-smittede begynde behandling uanset CD4-tal, så længe de er oplyst om fordele og ulemper og det skønnes, at man opnår god kompliance (kan regne med, medicinen bliver taget som foreskrevet).

Grunden er ikke, at tidlig behandling er bedre for den hiv-smittede – det kan nemlig ikke dokumenteres. Derimod bliver tidlig opstart tilbudt for at mindske risikoen for at smitte andre. Og ganske mange hiv-smittede er bekymrede for at smitte deres seksualpartnere – det viste Hiv-Danmarks Levekårsundersøgelse fra 2007 med al tydelighed: Over halvdelen af alle hiv-smittede svarede, at de i nogen eller høj grad var bange for at smitte andre, når de havde sex.

Med medicinen falder virusmængden i blodet og som følge heraf også smitterisikoen. Det såkaldte HPTN 052 forsøg fra 2011 viste, at smitterisikoen for at overføre hiv blev nedsat med 96 %, for de personer der var i behandling. Tidligere opstart af behandling kan altså spille en vigtig rolle for den enkelte hiv-smittedes seksualliv og ultimativt for livskvaliteten.

Ændringen af retningslinjer kommer på baggrund af HPTN 052 forsøget, der efterfølgende førte til, at WHO ændrede deres globale guidelines på området. Nu er det samme så også en realitet i Danmark.