Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Fertilitetsbehandling for hiv-smittede i de nordiske lande

27.06.2012 | Andre nyheder, Medicinske nyheder, Hiv-Danmark nyheder

Af: Troels H. Mortensen

I de nordiske lande er der stor forskel på, hvilke tilbud hiv-smittede får i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Hiv-smittede synes at have en øget risiko for infertilitet, men efterspørgslen på hjælp til kunstig befrugtning er uvis, da der ikke er blevet foretaget undersøgelser på området i de nordiske lande. I en nyligt publiceret artikel i Scandinavian Journal of Infectious Diseases har forskere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland set på, hvilke forskelle der er mht. tilbud i fertilitetsbehandling de nordiske lande imellem. Forskerne er gået sammen og har undersøgt grundlaget for forskellene, der umiddelbart kan virke besynderlige, da landenes sundhedssystem ellers ligger tæt på hinanden.

Artiklen beskriver, hvordan det i Norge og Finland ikke er muligt at få hjælp til kunstig befrugtning for hiv-smittede. Sverige tilbyder sædvask for par, hvor kun manden er smittet, dog kun til par uden fertilitetsproblemer. Kvinder med hiv eller par hvor begge parter er smittede tilbydes ikke behandling. Som hos den generelle befolkning er der aldersbegrænsning, men behandlingen er gratis.

Siden 2010* har det i Danmark været muligt for par, hvor en eller begge er smittede men velbehandlede, at modtage hjælp enten ved insemination efter sædvask eller med donorsæd. Der kan være udgifter i forbindelse med behandlingerne, men det refunderes.

De nordiske landes sundhedssystem minder en del om hinanden, men mens Danmark tilbyder flere forskellige muligheder for fertilitetsbehandling, er der færre i Sverige og altså slet ingen i Norge og Finland.

Forskerne mener, at en af grundene til dette kan være, at lovgivningen i EU sætter høje krav til laboratorierne, der er dyre at leve op til og derfor ikke prioriteres ens i de forskellige lande. En anden grund er de enkelte landes specifikke lovgivninger, der ikke alle er tilpasset nutidige videnskabelige resultater og derfor kan være restriktive, konkluderer artiklen.

*I 2002 blev det i Danmark første gang tilladt at tilbyde fertilitetsbehandling til par, hvor den ene part er hiv-smittet.