Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv-smittede nægtes adoption

03.07.2012 | Hiv-Danmark nyheder, Medicinske nyheder

Af: Anders Dahl

Ny vejledning fra Ankestyrelsen nægter hiv-smittede adgang til adoption

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har i februar 2012 udsendt den opdaterede udgave af ”Vejledning om vurdering af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold”. Det fremgår heraf, at ”for HIV-positive personer og patienter med AIDS er prognosen så alvorlig, at det medfører afslag på ansøgning om godkendelse.”

Det er efter Hiv-Danmarks opfattelse helt ude af trit med virkeligheden anno 2012, hvor hiv-smittede med fertilitetsproblemer får hjælp med insemination, sædvask eller donorsæd, og hvor ”levetiden for en velbehandlet hiv-smittet ikke  adskiller sig fra en alders- og kønsmatchet baggrundsbefolkning”,  som der står i den redegørelse, som er udarbejdet til Justitsministeriet i forbindelse med overvejelserne om at ændre på straffelovens kriminalisering af hiv-smittede.

Hiv-Danmark har derfor nu skrevet til Ankestyrelsen og bedt dem om at ændre den kun fire måneder gamle vejledning.