Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

2. nyhedsbrev fra den internationale aids-konference i Washington

23.07.2012 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Bent Hansen / Kirsten Madsen

Sammen med 25.000 andre deltager rådgivnings- og sekretariatschef i AIDS-Fondet og Hiv-Danmark Bent Hansen og rådgiver på AIDS-Linien Kirsten Madsen i den 19. internationale AIDS-Konference, der afholdes i Washington DC fra d. 22. – d. 27. juli. Konferencen finder sted hvert andet år og arrangeres af International Aids Society (IAS)

Af Bent Hansen

 


På jagt efter en kur

For to år siden nedsatte International Aids Society (IAS) en international sammensat gruppe af de bedste forskere på hiv/aids-området. Gruppens opgave var at udarbejde en global forskningsstrategi, som fastlagde, hvilke forskningsområder, der fremover skal prioriteres for at kunne nå frem til en kur mod hiv-infektionen. Gruppen har nu færdiggjort sit arbejde og har meddelt, at den på konferencen vil fremlægge resultaterne af sit arbejde.

 

Formanden for gruppen er en af verdens førende forskere på området Francoise Barré-Sinoussi. Hun fik i 2008 Nobelprisen for sin forskning, som i 1983 førte til opdagelsen af et nyt og ukendt virus: hiv.

 

Francoise Barré-Sinoussi er desuden den kommende præsident for IAS, der er arrangør af de store internationale aids-konferencer.

 

En af de forskningsstrategier, som gruppen peger på skal følges, er at få klarlagt mulighederne for at få bugt med de skjulte reservoirer af hiv, som findes i kroppen også efter, at hiv-smittede har umåleligt virustal – altså er velbehandlede. Fremgangsmåden kunne være med medicinsk hjælp, at få disse skjulte hiv-depoter til at afsløre sig selv, så enten ny eller traditionel hiv-medicin kan få tilintetgjort al hiv i kroppen – også de skjulte depoter.

 

En anden strategi er at forske sig frem til en måde at styrke hiv-smittedes eget immunforsvar, så det selv bliver i stand til at kontrollere hiv-infektionen uden hjælp af medicin (kombinationsbehand-

ling). En sådan ’kur’ kalder forskergruppen for en funktionel kur, idet den pågældende hiv-smittede ikke er egentlig helbredt, men kan leve ubekymret videre med sin hiv-infektion også uden at være bange for at kunne smitte andre.

 

Francoise Barré-Sinoussi påpeger, at forudsætningerne for at nå frem til en kur er; nytænkning, tæt internationalt forskningsmæssigt samarbejde og koordinering samt den nødvendige økonomi 

Af Kirsten Madsen

 

Indtryk fra konferencen

 

Har på denne rejse opdaget, at mine briller med +1 styrke ikke længere rækker, så det giver anledning til at udvælge interessante mennesker, jeg kan prikke på skulderen og få til at læse højt for mig og komme i snak med.

I går var jeg til medietræning i Voice of America, en gammel amerikansk propaganda-maskine, men som nu huser denne træning. Det var interessant at være med - mange af deltagerne fra diverse medier var til aids-konference for første gang, så der var spørgsmål om forskellen på hiv og aids og også holdninger fra en pakistansk journalist, der ikke forstod, hvorfor oplægsholderen var så glad for, at amerikanske indrejserestriktioner for hiv-smittede var blevet ophævet i 2009 - for det ville jo øge smittespredningen.

Man bliver helt træt, for netop denne ophævelse af rejserestriktioner er jo grunden til at vi efter 22 år igen har aids-konference på amerikansk jord. Alligevel har konferencen fået sin første demo, fordi ophævelsen af rejserestriktionerne ikke gælder sexarbejdere og stofbrugere.

Lidt om vores værtsby. Af de ca. 600.000 indbyggere er lige godt og vel halvdelen afroamerikanere - dét vi andre kalder sorte, men som er meget politisk ukorrekt - og man skal vogte sig på sådan en konference! Byen har i årtier haft sort ledelse. Nogle gange tror man det er lig med "sorte" holdninger i forhold til f.eks. bøsser etc., men faktisk er f.eks. gay marriage en realitet her. 

Der er 14.465 mennesker, der lever med hiv her i Washington DC. Det giver en prævalens på 2,7 % blandt den voksne befolkning - noget som kan sammenlignes med afrikanske tilstande for visse grupper, fx afroamerikanske kvinder Blandt de hiv-smittede udgør 75 % af alle tilfælde den sorte befolkning. Blandt bøsserne udgør afroamerikanerne 49 %.  Som en østeuropæisk journalist spurgte: ’Hvorfor er det de sorte, der bliver smittet?’ Den var der ikke mange der bød på!

Siden 2007 har der været færre nye infektioner og det skyldes især, at man introducerede needle-exchange programmes og også tilbød metadon-behandling etc. med meget kort ventetid. Igen meget flot set i en USA sammenhæng og noget som Østeuropæerne kunne lære meget af.

Man fører en meget hidsig hiv-test kampagne her i Washington DC, hvor man som fast rutine tilbyder hiv-test til folk, når de får mad-billetter (en slags statslig fattigdomshjælp), når man tager kørekort, på apoteker, skadestuer, biblioteker etc. Regeringer har givet alle ansatte to timer fri til hiv-træning og test!

Alle kan få ARV i Washington DC, men alligevel er der mange der dropper ud af behandlingen. Således var det i perioden fra 2006 til 2010 mere end halvdelen af de der var i kontakt med sundhedssystemet, der droppede ud. Så noget må trods alt være galt.

Og nu skal jeg til åbningsceremonien.