Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

3. NYHEDSBREV FRA DEN INTERNATIONALE AIDS-KONFERENCE I WASHINGTON

24.07.2012 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Anders Dahl

Dette nyhedsbrev handler om åbningsceremonien, talen på det første temamøde på konferencen; Turning the Tide Together, om Hillary Clinton og Elton Johns taler og om inddragelse af heteroseksuelle mænd

Åbningsceremonien søndag aften

Bent Hansen skriver om åbningsceremonien:

Åbningsceremonien omfattede naturligvis alle de forskellige skåltaler. Formanden og næstformanden for IAS – som pænt tilhører hvert sit køn – bød os velkommen tilbage til USA efter ALT for mange år. Washingtons borgmester bød velkommen til sin by og håbede, at vi også kunne få tid til at besøge byens mange seværdigheder. Det lokale bøssekor sang – imponerende rent – et par sange, og en repræsentant for den oprindelige befolkning gennemførte et pris­værdigt kort ritual for at ønske konference­deltagerne en god og udbytterig oplevelse, især hvis vi bøjede hovedet, mens han viftede med en stor fjer udover os. Det lykkedes ikke.

Som om det ikke var nok, holdt også en kristen præst en noget længere og skinger prædiken, som havde til hensigt at få os alle til at sige ’Amen’ i kor til sidst uafhængig af vores religiøse tilhørsforhold. Det lykkedes heller ikke!

De der føler sig fristet af Bents omtale kan stadig nå at se åbningsceremonien på nedenstående link. Det velsyngende lokal bøssekor er allerede i starten af optagelsen, der varer 2½ time:

globalhealth.kff.org/aids2012/july-22/opening-session.aspx

Bent Hansen skriver videre:


Ending the Epidemic: Turning the Tide Together

Sådan lød overskriften på det første temamøde på konferencen. Det var et historisk møde. Aldrig i IAS’ historie har alle tre talere: Anthony Fauci, Phill Wilson og Shelia Tlou, som hver for sig repræsenterer videnskaben (Fauci), hiv/aids-miljøet (Wilson) og den globale vinkel (Tlou), været enige om, at det er muligt at standse epidemien.

Efter 30 år med epidemien og med al den viden, vi har på området, har vi lov til at være optimistiske og modige og sige, at vi er tæt på at nå målet. ’Der er al mulig videnskabelig baggrund for at sige, at det kan lade sig gøre’, under­stregede Fauci.

’Vi har redskaberne, men der skal også være vilje til at bruge dem. Det er endvidere nødvendigt at fremelske og styrke samarbejdet mellem den videnskabelige verden og hiv/aids-miljøet, hvis vi skal nå målet’, påpegede Wilson.

Og så var det også på det her første møde, at USA's udenrigsminister Hillary Clinton dukkede op og på sin dejlige energiske måde fik os til at føle os velkommen og fulde af gå-på-mod!

Hillary Clintons tale imponerede også Kirsten Madsen. Hun skriver:

Hillary Clinton holdt en brag af en tale til den første Plenary Sesssion på konferencen. Hun har lanceret en slags kampagne, der hedder en AIDS-free generation - noget der især ser ud til at lykkes i forhold til mor-til-barn smitte. Hun gav klart udtryk for, at USA fortsat vil yde massiv støtte til PEPFAR og Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, der tilsammen financierer over 90 % af al den ARV, der gives i udviklingslandene. Hun er virkelig en fantastisk taler, der godt kan matche Præsident Barack Obama, som vi har nøjedes med at få på en video. 

Med Bent og Kirstens anbefalinger var jeg selv nødt til at se Hillary Clintons tale. Og jeg må sige at jeg er enig. Hun holder et brag af en tale, der varer i mere end en halv time … uden en eneste gang at se i sit manuskript. Man kan ligefrem mærke det ’boost’ den tale giver til de mere end 7.000 deltagere, der var plads til i den store plenary-sal. Hvis man kun skal se én ting ’live’ fra konferencen, så er det dén tale.  Den er her (det er den øverste video):

globalhealth.kff.org/AIDS2012/July-23/Ending-the-Epidemic.aspx

Videoen varer næsten to timer og indeholder også den historiske tale med Anthony Fauci, Phill Wilson og Shelia Tlou, som Bent omtaler. Hillary Clintons tale starter 1 time og 18 minutter inde og varer 36 minutter. Clinton lover bl.a. at investere 37 millioner US $ til at bekæmpe hiv blandt høj-risiko grupper (MSM, stofbrugere og sex-arbejdere). Og det er tiltrængt. Selvom risikoen for at blive smittet som MSM’er er 19 gange større end hvis man tilhører den generelle befolkning, så er det mindre end to % af de globale hiv/aids-penge, der anvendes til forebyggelse blandt MSM’er.

Også Elton John holdt tale og Kirsten skriver herom:

Love is the cure

Elton John holdt en fantastisk tale om, hvordan han selv for 22 år siden var ved at dø af stofmisbrug, og hvordan "compassion, dignity and love" fra sygeplejersker, venner var dét, der reddede ham. Hans budskab var, at disse "remedier" stadig var helt essentielle, hvis alle de andre mere tekniske fix skal virke. Han var dog langt fra uden tænder. Han sagde blandt andet, at han ikke fattede, at man i det 21. århundrede skulle høre på kriminalisering, endog stening af bøsser på det afrikanske kontinent og at det måtte stoppe. Vatikanet fik også et fur, men omvendt sagde han også, at selv en konservativ fyr som Præsident Bush alligevel havde skaffet billioner af dollars til kampen mod AIDS.

Elton Johns tale kan ses på nedenstående link – og er absolut også værd at se, en stærk og personlig tale. Den starter 10 minutter og 30 sekunder inde på videoen og varer 15 minutter. Videoen starter med den smule deltagelse som Præsident Barack Obama har viet konferencen – en kort video-tale!

globalhealth.kff.org/AIDS2012/July-23/Can-Public-Private.aspx

Kirsten skriver videre:

Gender – nu også med heteroseksuelle mænd

Jeg har altid undret mig over, hvordan det kan være at man aldrig forholder sig konstruktivt til, hvordan man kan nå mænd, som ikke er MSM i kampen mod HIV, når man nu ved at uden dem vil intet ske for mange af verdens kvinder. Vi ved også, man ikke skaber adfærdsændringer gennem fordømmelse. Derfor var jeg glad for, at der var en seance der hed "Gender and HIV - What have men got to do with it".

En oplægsholder, Tim Shand fra menengage.org, holdt oplæg. Han undrede sig også over den manglende opmærksomhed på mænd, da de har lav hiv-test aktivitet, kommer senere i behandling og lever kortere med hiv end kvinder.

 Andre gjorde opmærksom på det uheldige at ’gender’ var kommet til kun at betyde ’kvinder’ og blevet synonymt med ’sårbarhed’ og ’offer’. I stedet for at være ’gender’ neutral eller sensitiv, så skulle man snarere være gender transformativ; hvordan ’laver vi’ nye mænd af små drenge!

Et tabu-emne for en del mænd, der har været flygtninge er, at de som drenge har været misbrugt seksuelt. Der er lavet en film om emnet som kan ses på YouTube: " Male Survivors of child sexual abuse ". Den varer 10 minutter.

Frank Mugisha, fra Sexual Minorities in Uganda, var også i panelet og kunne fortælle, at han kom til Danmark i forbindelse med Priden, så der vil I kunne få mulighed for at møde ham og høre om deres horrible virkelighed.

Sluttelig kan det nævnes, at ’The Global Forum on MSM & HIV’ (MSMGF) for femte gang afholdt en pre-konference dagen før den store åbningsceremoni. Plenar-sessionerne fra denne konference kan ses på:

 http://www.fci.tv/webcast/07-21-12/

Der er en ‘morning session’, der varer 2 timer 10 minutter og en ‘afternoon session’, der varer 1 time 30 minutter.

Anders Dahl, Hiv-Danmark