Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

4. nyhedsbrev fra den internationale AIDS-konference i Washington

25.07.2012 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Anders Dahl

Bent Hansen og Kirsten Madsen skriver fra den internationale AIDS-konference

Bent Hansen skriver fra Washington:

Hiv/aids i USA

Det er naturligt, at konferencen også sætter fokus på, hvordan hiv/aids-situationen ser ud i USA. Her følger et overblik:

- Man anslår, at 1.1 mio mennesker er smittet med hiv i USA. Hver femte ved ikke, at de er smittet.

- Selvom antallet af personer, der er smittet er steget de seneste par år, er det årlige antal af nykonstaterede stabilt. Ca. 50.000 amerikanere bliver konstateret smittet hvert år, hvilket er et fald fra 130.000 midt i 80’erne.

- ca. 18.000 dør af aids hvert år.

Hvem er smittet?

MSM:

MSM er stadig den hårdest ramte gruppe. Selvom de kun udgør 2 % af befolkningen (Hvor mon de har det tal fra? Bent), udgør de 61 % af de nykonstaterede hvert år og 51 % af samtlige smittede.

De nyeste tal viser, at den eneste risikogruppe, hvor antallet af nykonstaterede stiger, er gruppen af unge MSM i alderen 13-29 år. Det er især blandt sorte mænd, at denne stigning er voldsom – en stigning på 48 % mellem 2006 og 2009.

Heteroseksuelle og stofbrugere:

Personer som er smittet heteroseksuelt udgør ca. 27 % af dem, som bliver diagnosticeret hvert år og ligeledes 27 % af alle hiv-smittede.

Personer smittet ved stiknarkomani udgør ca. 9 % af de diagnosticerede hvert år og 16 % af alle hiv-smittede.

Washington Deklarationen

Det er efterhånden blevet tradition, at der på hver af de store AIDSS-konferencer bliver udarbejdet en udtalelse (deklaration), som i punkter opstiller en række mål og anbefalinger. Denne konference er ingen undtagelse. For at kunne rulle tidevandet tilbage sammen – altså standse epidemien, skal vi:

  1. Øge målrettede nye investeringer
  2. Sikre evidens-baseret hiv-forebyggelse, behandling og støtte
  3. Bekæmpe stigma, diskrimination og lovgivning rettet mod hiv-smittede
  4. Markant øge hiv-testning, rådgivning og sammenhængen mellem forebyggelse, omsorg og støtte
  5. Tilbyde behandling til alle gravide kvinder
  6. Øge adgangen til behandling til alle med behov herfor
  7. Identificere, diagnosticere og behandle TB
  8. Accelerere forskningen vedr. nye forebyggelses- og behandlingsredskaber
  9. Meningsfuld involvering og mobilisering af communities berørt af hiv

Deklarationen kan ses her: www.dcdeclaration.org og her kan man også tilslutte sig deklarationen.

Fra Kirsten Madsen har vi bl.a. modtaget følgende:

Elizabeth Taylor Award Price

Til åbningsceremonien i søndags uddelte Sharon Stone den første Elizabeth Taylor award price. Det gjorde hun med stor passion og det er jo også derfor hun er her (!) men det skønne var, at det var de to iranske læger, der blev fængslet umiddelbart før de skulle havde holdt oplæg til AIDS-konferencen i Mexico om deres store arbejde med metadon-programmer i Iran, der fik prisen.

Nu 3-4 år efter er de blevet løsladt. Det var bevægende! Det er fortsat uklart, hvad fængslingen egentlig gik ud på, men de bor nu i New York og fortsætter deres arbejde derfra.

Hiv-hjemme-test

Tim Greacen fra det franske Sidaction (www.sidaction.org) er en varm fortaler for hjemme-hiv-test til MSM. Et studie han har stået for, hvor man online – via MSM datingsites, MSM health sites etc. – har fået 9.000 mænd til at svare på et skema, det tager 20 minutter at udfylde om deres holdninger til hiv-hjemmetest.  Af dem var der 30 % der havde hørt om sådan en test og af disse 30 % var der 82 % der havde tjekket det ud og (mener jeg)  69 %  der faktisk havde gennemført ført en hjemmetest. 

Den gruppe der var interesseret i en hjemmetest var kendetegnet ved at være unge, fra små byder, i arbejde (kort skolegang) og boede hjemme hos familie og ville absolut ikke tale med nogen om at de var til mænd. Grunde til at bruge eller ønske at bruge en hjemmetest var, at de ville blive genkendt hvor end de henvendte sig og de ville føle de blev fordømt. Så det var i høj grad et spørgsmål om diskretion der gjorde, at de ønskede hjemmetest.

Der var langt flere detaljer i studiet – MEN det Tim var en varm og morsom fortaler var, at Europa skulle se at vågne op og tillade hjemmetest, som kunne bestille på nettet og hvor der kunne være online backup, hvis man testede positiv.

Han havde talt med flere fra studiet og mente, at de dels havde megen risiko adfærd, men ikke turde tage test andre steder af frygt for genkendelse og at blive "opdaget" som bøsser. Han nævnte også, at i forhold til hjemmetest for graviditet havde der været ’skræmme- taler ’om, at hvis én var gravid og det var uønsket, så ville de begå selvmord … men det viste sig jo ikke at holde stik.

Mandlig omskæring

På tidligere konferencer - især den forrige i Mexico – var debatten hidsig om hvorvidt male circumcision virkede, eller det blot ville gøre mændene mere ligeglade og de så først for alvor ville droppede kondomet. Den debat er ovre. Alle tror på ideen. Man var først i tvivl om det måske kun virkede så godt i pilot-fasen fordi de deltagende mænd fik så megen (sundhedsmæssig) opmærksomhed, men det ser ud til at i f.eks. Rakai i Uganda - det område der i de tidlige 80’ere blev udråbt til det værst tænkelige katastrofe i forhold til AIDS – ja, der ser det ud til at efter fem år, at reduktionen i risiko for smitte er på ca. 75 %. Ikke alle er dog enige som det fremgår af billedet fra en demonstration i mandags.


Omskæring har dog også været problematiseret på konferencen. Ifølge NAM/Aidsmap blev det i en af konferencens workshops bemærket, at en ny undersøgelse foretaget i Zimbabwe viser, at 14 % af partnerne til omskårne mænd var smittet med hiv, sammenlignet med en prævalens på 12 % hos partnerne til uomskårne mænd. Dette blev fra panelets side forsvaret med at, det sandsynligvis var, fordi undersøgelsen viste et "øjebliksbillede", og at nogle mænd kan være smittede, før de blev omskåret. Andre konferencedeltagere påpegede, at undersøgelsens resultater viser, at omskårne HIV-positive mænd har en øget risiko for overførsel af hiv til deres partnere. Der blev til dette svaret, at det sandsynligvis var fordi den seksuelle aktivitet blev genoptaget, for tidligt – altså før sårene efter omskæringen var helet.

Kirsten Madsen skriver videre:

If you are a champion - get circumcised

I går aftes var jeg til en højt profileret session, hvor en række afrikanske ex præsidenter såsom Mpaka fra Tanzania, Kenneth Kaunda fra Zambia, Zisano fra Mozombique, sundhedsministerne fra Uganda og mange ville promovere mandlig omskæring. Man satser på 80 % af mænd skal omskæres - det er rigtig meget forhud!

 Fremmødet var meget stort, måske også fordi der var buffet sponsoreret af PEPFAR-penge – det øger altid interessen! Der var derudover produceret nogle meget smarte videoer, bl.a. med min yndlingssanger Oliver Mtukudzi fra Zimbabwe, som sang:

Let’s circumcise
it is cool
it is clean
it save lives
let’s circumcise

Man har også lanceret et slogan, der hedder; "If you are a champion - get circumcised”. I kan læse mere om denne sidste ‘mode’ på www.malecircumcision.org

PrEP

Men på vore breddegrader er bøsserne nok mere optaget af PrEP. Der er ikke mange diskussioner om, hvorvidt det etisk er i orden, når der samtidig er så mange der ikke får behandling for deres hiv-infektion. Og hvem er det lige, der skal have det? Og er det bare i en periode, hvor man lever lidt ekstra vildt? Og hvem skal betale for det? Hvad betyder det i forhold til resistens?

I går hørte jeg, at det også skulle gives til diskordante par, hvor den ene er på ARV. Men her er smitterisikoen jo næsten ikke-eksisterende! Mon medicinal-industrien har lavet lobby her?

En tidligere sundhedsminister fra Botswana sagde i hendes oplæg i går, at de første der burde få Truvada (som det aktuelle PrEP produkt hedder), var folk i risiko i Afrika, for det var her, det er blevet afprøvet. Alt andet ville vise, at afrikanske mænd og kvinder kun bliver brugt som forsøgskaniner!

PrEP-studier har vist reduktion af smitte på 44 % i et studie, 62 % i et andet studie og så et par studier fra Kenya og Uganda på 75 %, men jeg har efterfølgende hørt, at her var der ikke taget højde for at den negative partner måske også brugte kondom.

Kritiske røster fra det afrikanske kontinent, bl.a. en hiv-positiv kvinde Esnart Mwila fra Zambia, så hellere at man gør noget for at man overhovedet kan få ARV. Officielt er ARV gratis i Zambia, men det er det reelt ikke for mange, der fx skal rejse langt for at få behandling og selv betale for transporten. Hun bruger selv to arbejdsdage om måneden, fordi hun udover at skulle rejse langt, også skal stå i lange køer, når hun først er kommet til hospitalet.

Derudover er mange hiv-smittede på venteliste for at komme i betragtning til ARV - dvs. at de kommer i gang med behandlingen så sent, at de i venteperioden jo kan nå at smitte mange. Skulle man ikke hellere komme i gang med den form for prævention for at undgå smitte? En hiv-smittet hvid mand indvender, at det har man sagt i 20 år nu, så det kan ikke være argument for ikke at introducere PrEP og han vil ikke selv tage ARV for at han skal være mindre smitsom, men kun fordi han har en infektion der ikke skal udvikle sig.

En anden gav udtryk for at partnere på PrEP vil blive for tillidsfulde til, at de ikke kan blive smittet og så måske havde flere affærer og risikere at få andre sex-sygdomme oveni – hvilket vil øge deres risiko for at blive smittet med hiv.

En tredje mente, at PrEP er den typiske ’easy-fix-model’, så vi undgår at forholde os til de svære områder, såsom rene kanyler til stofbrugere, kondomer til sex-arbejdere etc.

Lancet tema-nummer om MSM

Det fremgår af Aidsnets Facebook-side, at det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet i anledning af AIDS-konferencen i Washington har dedikeret en hel udgave til hiv blandt mænd, der har sex med mænd. Kan læses her: www.thelancet.com/series/hiv-in-men-who-have-sex-with-men