Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Forskning i hiv og kræft

13.05.2013 | Hiv-Danmark nyheder

AIDS-Fondet og Kræftens Bekæmpelse har uddelt en ekstraordinær forskningspulje, der skal afdække sammenhængen mellem hiv og kræft.

Hiv-smittede får oftere kræft og har en dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Men viden om sammenhængen mellem de to sygdomme, og hvordan de påvirker hinanden, er yderst sparsom. Derfor er AIDS-Fondet og Kræftens Bekæmpelse gået sammen om at udvælge og støtte forskning, der kan bidrage med tiltrængt, ny viden.

- Problemet med hiv og kræft kommer til at stige de kommende år, men hvor både hiv og kræft er relativt godt belyst, mangler vi viden om netop sammenhængen mellem de to sygdomme. Vi er meget stolte over, at vi sammen med Kræftens Bekæmpelse nu kan sætte ekstra fokus på området, siger Henriette Laursen, direktør i AIDS-Fondet

De tre forskningsprojekter skal belyse forholdet mellem hiv og livmoderhalskræft hos hiv-smittede kvinder, hiv og analkræft hos hiv-smittede mænd der har sex med mænd, samt forholdet mellem social gruppering, hiv og kræft. 

- På mange områder ved vi, at det desværre ikke er alle patienter, der får del i de gode behandlingsmuligheder – og resultater. De tre projekter, der får støtte, belyser dette alvorlige problem. Hiv og kræft er to alvorlige sygdomme – så samarbejdet og den kombinerede fælles forskning åbner for spændende resultater og dermed for bedre behandlingsmuligheder for patienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Om de tre forskningsprojekter
Livmoderhalskræft og HPV infektion hos kvinder, der lever med hiv.
Omkring 7 procent af alle kræfttilfælde tilskrives infektion med human papillomavirus (HPV). Prævalensen af HPV blandt hiv-smittede kvinder er 2-3 gange så høj som hos baggrundsbefolkningen og hos hiv-smittede er mængden af human papillomavirus højere end hos andre. Forholdet mellem hiv og livmoderhalskræft hos kvinder i Danmark er i dag underbelyst.

Forskningsprojektet skal undersøge om hiv-smittede kvinder i lige så høj grad som andre kvinder bliver screenet for livmoderhalskræft samt undersøge forekomsten af celleforandringer og livmoderhalskræft hos hiv-smittede kvinder. Desuden undersøger projektet, om der er forskel i, hvor hurtigt celleforandringer fører til kræft hos hiv-smittede kvinder og alderssvarende kvinder, som ikke er hiv-smittede.

Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Overlæge, dr. med., Ph.d., Anne Mette Lebech
Støttet med 581.770 kr.

Social ulighed og kræftoverlevelse hos hiv-smittede
Antiretrovial behandling af hiv-smittede i Danmark har bevirket, at den forventede levetid for hiv-smittede nærmer sig den for baggrundsbefolkningen. På trods af denne udvikling er der fortsat en overdødelighed blandt hiv-smittede. Dette kan muligvis tilskrives øget forekomst af kræft og at visse kræftformer særligt rammer hiv-smittede.

Forskningsprojektet skal undersøge forholdet mellem hiv, kræft og social gruppering og herunder om forskelle i hiv-smittede kræftpatienter og andre kræftpatienters overlevelse kan tilskrives ulighed i kræftbehandlingen de to grupper imellem.

Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Rigshospitalet
Overlæge, prof. dr. med., Niels Obel
Støttet med 520.990 kr.

Analkræft og HPV infektion hos hiv-smittede mænd der har sex med mænd
En nyligt studie i Danmark har vist, at hiv-smittede mænd der har sex med mænd (MSM) har en 100 gange øget risiko for analkræft sammenlignet med alderssvarende mænd i den generelle befolkning. 80 procent af alle tilfælde af analkræft er forårsaget af HPV infektion. Hvor udviklingen fra HPV infektion til livmoderhalskræft er relativt godt belyst, er det ikke tilfældet med analkræft og viden på området er meget begrænset

Forskningsprojektet skal undersøge, hvor stor en del af hiv-smittede MSM, der også har en HPV infektion, hvor stor en del har analkræft. Desuden undersøges udvikling fra HPV infektion til analkræft samt hvorvidt den HPV vaccination, der i Danmark ikke er introduceret til drenge, påvirker udvikling af analkræft.

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital
Professor Åse Bengård Andersen
Støttet med 520.990 kr.