Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Influenzavaccination

26.09.2013 | Hiv-Danmark nyheder

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2013/14 ...

... og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til hiv-smittede, andre kronikere m.fl. Influenzavaccinationen kan fås gennem din praktiserende læge eller Danske Lægers Vaccinations Service: www.stopinfluenza.dk

I seneste EPI-Nyt fra Statens Serum Institut kommenteres det: ”Sidste influenzasæson var præget af en meget langstrakt periode med øget influenzaaktivitet som følge af både influenza A og B. I perioder førte dette til en væsentlig belastning af sundhedsvæsnet samt overdødelighed blandt de ældre. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination særligt blandt risikogrupper og personer på 65 år og derover. WHO´s mål er at opnå en dækning på 75% i sidstnævnte aldersgruppe, i 2012/2013 var dækningen i Danmark imidlertid kun 46%.

Information

På hjemmesiden www.beskytdigmodinfluenza.dk kan du læse mere om influenza.