Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Kys Livet videoer

03.12.2013 | Hiv-Danmark nyheder

Meld dig til at deltage i vores nye række af små videoer Kys Livet, som vi påbegynder arbejdet med i begyndelsen af det nye år.

Hiv-Danmark har gang i et projekt, hvor vi skal bruge hiv-positive til nogle små videoer, hvor der bliver kommenteret på forskellige aspekter på at leve med hiv, såsom rejser, piller besøg på ambulatoriet m.v.

Lidt a la de der kommentarer som vi på Zhit-paraden på Zulu. Altså med en afslappet/ humoristisk tilgangsvinkel. Gerne som par, der taler sammen om et eller flere af emnerne.

Selve optagelserne skal bruges til nogle små video-klip, der understøtter et nyt mobilsite, hvor der kommer til at ligge informationer for hiv-smittede om forskellige emner.

De emner vi arbejder med er:

Hiv-testen er positiv |Behandlingsstart | Sociale rettigheder | Om hiv og aids - til pårørende | Ambulatoriebesøget | Kærlighed, parforhold og sex | Krop og psyke | Rejser, forsikringer, love og regler.

Emnerne kender I måske fra Hiv-Danmarks brochurer som ligger på hjemmesiden under Info-fanen (nederst) Det er disse brochurer som vi vil gøre mere tidssvarende på mobilsitet og det er her videoerne kommer til at ligge som en lille appetitvækker til teksterne.

De hiv-positive skal kommentere ud fra deres egne erfaringer, mod det der kommer til at stå i det skrevne indhold. Og disse små video klip vil så blive en del af den særlige hjemmeside. Der både skal laves til PC / Tablet og Smartphone, men ikke som en egentlig app.

Optagelserne foregår i Hiv-Danmark i Vestergade 18 E, 4.sal, enten tirsdag den 14. eller onsdag den 15. januar 2014, kl.16.00-20.00. Vi håber meget, at du har lyst til at deltage og vil give os en melding om hvilken af dagene, der passer dig bedst.

Under optagelserne vil vi sørge for et hyggeligt set-up, med lidt god forplejning og aftensmad.

Vi glæder os meget til at høre fra dig, hvis du har lyst til at være med.

Af hensyn til planlægningen, vil vi bede dig om at melde tilbage senest den 18. december 2013 på helle@hiv-danmark.dk

Med venlig hilsen
Hiv-Danmark

Helle og Henrik