Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Møde om ny hiv-medicin

04.12.2007 | Medicinske nyheder

Af: Morten

Tirsdag den 4. december 2007 var læger m.fl. inviteret til et nordisk møde i København om nye behandlingsmuligheder. Lægemiddelfirmaet Merck Sharp og Dohme lancerede data fra undersøgelser af deres nyeste hiv-medicin Raltegravir.

Raltegravir er en medicin inden for en ny gruppe af hiv-medicin: integrasehæmmere. Medicinen blokerer for virus’ mulighed for at komme ind i CD4-cellen. Raltegravir er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i 2007. Undersøgelser har peget på, at 400 mg to gange dagligt viste det bedste resultat. Undersøgelserne blev foretaget blandt behandlingserfarne patienter. Henved 90% af de hiv-smittede, som indgik i forsøget, havde en aids-diagnose.

Sammenlignet med fusionshæmmeren Fuzeon og den nyeste proteasehæmmer Prezista klarede Raltegravir sig godt. Henved 82% af alle forsøgspersonerne opnåede umålelig virusmængde.

Selve gruppen af integrasehæmmere har Merck Sharp og Dohme haft hen ved 18 programmer med. Raltegravir er således den fjerde generation, siden man begyndte at forske for 15 år siden.

På mødet blev forskellige måder, hvorpå medicin reagerer med hinanden, gennemgået. Ved at foretage målinger af medicinkoncentrationer vil man bedre være i stand til at forudsige risikoen for forskellige bivirkninger som ændret fedtfordeling. Der blev henvist til to hjemmesider www.hiv-druginteractions.org og www.tthhivclinic.com

Den nye integrasehæmmer åbner op for en ny måde at forhindre virus i at trænge ind i cellen på. Ser man på behandling af behandlingserfarne patienter i Europa, er der kommet langt flere muligheder med ny mediciner som Prezista, Maraviroc, Enfurvitide, Raltegravir, Etravirine og nukleosider.
Man kan på den ene side påstå, at vi i Danmark er mere konservative ved ikke at tilbyde disse medicingrupper til patienter, som påbegynder behandling. Men det har været erfaringen, at det er godt at have andre muligheder for behandling til gode. Og heldigvis har vi ikke mange hiv-smittede, som ikke længere reagerer på den gængse behandling og derfor må tilbydes nyere typer af medicin.

Spørgsmålet om bivirkninger bliver mere betydningsfuldt, efterhånden som hiv-smittede er mange år i behandling. Den største risikoreduktion opnås ved rygestop, men det er stadig vigtigt at forholde sig til den øgede risiko som følge af alder.

En ny undersøgelse (START studiet) påbegyndes i 2008, hvor man sammenligner hiv-smittede, som påbegynder behandling ved CD4-celletal 500 med hiv-smittede, som påbegynder behandling ved 350. Man ønsker at få mere viden om, hvordan hiv-infektionen påvirker risikoen for andre sygdomme.

Af Morten Eiersted, hiv.dk