Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Vi kan jo bare leve lige nu

08.10.2014 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Kjeld Andersen arbejder i AIDS-Fondets Rådgivning Vest i Aarhus Midtby. Kjeld er uddannet som afspændingspædagog og familieterapeut, og arbejder også som mindfulness-instruktør. Vi har mødt ham om en snak om mindfulness og hiv.

Hvordan er mindfulness relevant for hiv-smittede?
– Mindfulness kan være relevant for rigtig mange mennesker, det er ikke kun målrettet hiv-smittede. Mange som benytter sig af mindfulness-teknikkerne oplever, at hverdagen forløber bedre.– Du kan egentlig sige, at teknikken bag mindfulness er en rigtig gammel nyhed. Man mener, at den opstod blandt budisterne for ca. 2.500 år siden. Den indeholder en grundtræning af sindet til at opnå en bedre balance. Det er elementer af dette, som du genfinder i mindfulness-teknikken, som handler om at opøve ens sind til at være bevidst nærværende. Du kunne også beskrive det som at udvide eller ændre på en slags periskop, som vi som mennesker benytter, når vi fokuserer. Her hjælper mindfulness os med at opnå en erkendelse af, hvordan vi fokuserer. Det kan hjælpe os med at ændre vores fokus, så vi bliver nærværende i stedet for at have tankerne i fortiden eller fremtiden.

Hvad kan man få ud af ændre sit blik på ting?
– Hvis du er blevet ramt af stress, har tendens til depression eller ligefrem er ramt af en depression, oplever en smerte eller på anden måde oplever en periode i dit liv, hvor du er blevet gjort mere ukampdygtig, så kan mindfulness måske hjælpe dig. Det handler om at være i sin smerte, at fokusere på nuet og mærke efter. Hvis man bliver i stand til at føle, hvordan man egentlig har det, så sker der noget forunderligt med de fleste mennesker. De finder en balance, en ro eller ståsted, som de kan arbejde ud fra. Du kan sige, at de får mærket efter på sig selv. Det gør mere konkret og nemmere at skabe en udvikling væk fra stressen og smerten.
– Jeg oplever mange tilfælde, hvor jeg kan se, at mindfulness f.eks. hjælper folk med at vende tilbage til deres arbejde efter en sygemelding. Det er ret fantastisk at opleve sådan en udvikling.

Når vi rammes af stress, hvorfor reagerer vi så ikke altid hensigtsmæssigt?
– Vi lever til dels i en kultur, hvor mange er stressede. Vi har måske den holdning, at når vi er stressede, så må vi ”løbe hurtigere” og bruge endnu mere energi for at komme igennem denne stress. Men det er bare ikke altid en god ide. Det, som vi stedet kan have brug for, er at være i stressen for at løse den. Det kan måske lyde lidt langhåret, men stress har en tendens til at gøre os blinde på os selv, at lægge et låg på vores følelser, så vi ikke mærker efter i vores krop, hvordan vi egentlig har det.

Hvorfor tror du, at mindfulness er så meget oppe nu?
– Vi lever som sagt i en kultur med et højt tempo. De sidste 10 år, hvor jeg har beskæftiget mig mere indgående med stress, viser statistikkerne, at der er en større grad af stress og sygemeldinger i vores samfund. Stress er fætter til depression, så har du haft en længere periode med stress, kan du pludselig opleve, at kroppen reagerer på dette. Vi begynde at føle os syge og uden energi. Ignorerer vi stress og symptomer på depression over længere tid, er der stor risiko for, at vi bliver udbrændt, hvor vi får svært ved at finde mening med livet. I den proces er det vanskeligt for os at tage tid af til os selv og mærke efter, hvordan vi egentlig har det. Der kan mindfulness-teknikken hjælpe os, gerne suppleret med rådgivning.

Hvorfor tror du, at vi er så blinde for det?
– Jamen vi er måske ikke altid blinde. Måske handler det også om, at vi måske ikke altid reagerer så hensigtsmæssigt på de forskellige former for pres, som gør os stressede. Vi tager os måske en eller to øl, eller vi skynder os måske at tænde for tv’et, når vi kommer hjem osv. for at mindske eller komme væk fra nogle af de følelser, der opstår, når vi oplever et pres eller en form for stress. Her kan mindfulness hjælpe os med at finde andre måder at lære at reagere på. På sigt vil det give os mere ro og balance.

Hvordan kan du hjælpe med dette?
I rådgivningen tilbyder vi et 8 ugers kursus, hvor man en gang om ugen mødes 2½ time. Her i november mødes vi hver onsdag om aftenen inde i Aarhus Midtby. Alle kan deltage, også tidligere kursister kan deltage, men for at mindfulness kan hjælpe, skal den enkelte lave hjemmeøvelser hver dag. Det oplever jeg kan være svært for nogen. Så taler vi selvfølgelig om det, og så gør kursisterne det så godt, som de kan. Som med mange andre ting, så tager det tid og øvelse at blive bedre til at være ”mindful”, som vel kan oversættes med at give sig tid til at være bevidst nærværende. Jeg introducerer altid teorien bag mindfulness, og så har vi forskellige former for meditation.

Er det svært at blive god til at mærke efter, hvordan man har det?
– Det kræver faktisk, at man er lidt tålmodig med sig selv, for man skal jo flytte sit fokus. Typisk er man måske meget fikseret på et mål: at opnå at få det bedre. Det kan kræve sin person at flytte fokus hen på stressen, at flytte fokus indad i stedet for udad. Det er derfor vidt forskelligt, hvordan man oplever det. Nogle kan faktisk opleve i begyndelse, at de bliver lidt mere stresset af at fokusere på deres stress. Det er noget, der heldigvis aftager for den enkelte, men måske også en forklaring, hvorfor at det har været svært at gøre noget.
– Mindfulness er ikke noget, som man bare kan lære igennem et kursusforløb, det er noget, som man til stadighed skal opøve. Det er også derfor, at vi tilbyde opfølgende kurser, så man kan vedligeholde sin meditationsteknik. Det er derfor meget gavnligt at mødes i grupper og i fællesskab arbejde med mindfulness.

Hvad er målet med mindfulness?
– Målet kan du sige lidt spøgfuldt er ikke at være så opsat på at have mål, men i stedet at blive stand til at være nærværende. Det har den bivirkning, at vi faktisk føler os mere tilpas. En del forskning har påpeget en sammenhæng mellem nærvær og øget livskvalitet, derfor anbefaler Verdensundhedsorganisation WHO også, at hiv-smittede generelt tilbydes mindfulness.
– Jeg har selvfølgelig også interesseret mig for effekten af mit arbejde med mindfulness. Sammen med Anders Dahl er jeg i gang at diskutere, hvordan vi kan få mere systematiseret viden om effekten af mindfulness målrettet hiv-smittede her i Danmark.

Se mere om kurset her