Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Danmark bør støtte bøsser i udviklingslande

03.05.2008 | Andre nyheder

Af: Thomas Kristensen

Forbud og forfølgelse øger risikoen for hiv-smitte blandt bøsser i mange af de lande, som modtager dansk udviklingsbistand.

Den danske regering og Danida er blevet kritiseret for at være passive i forhold til homofobien i mange af de lande, som modtager dansk udviklingsbistand. De fleste af disse lande har forbud mod homoseksualitet, og homoseksuelle bliver forfulgt af myndighederne.

Kritikken kommer blandt andet fra AIDS-Fondet og den amerikanske hiv-organisation Amfar. Begge organisationer deltog i januar i et møde med Folketingets Tværpolitiske Netværk for seksuel sundhed.

Formanden for udvalget, socialdemokraten Kirsten Brosbøl, tog kritikken alvorligt. Derfor stillede hun fem spørgsmål til udviklingsminister Ulla Tørnæs for blandt andet at få afklaret, hvad Danmark rent faktisk gør for at hjælpe homoseksuelle i de lande, som vi giver udviklingsbistand til.

”Jeg er godt tilfreds med, at ministeren skriver, at Danmark skal støtte arbejde med hiv og aids i relation til særligt udsatte og sårbare grupper, herunder mænd, der har sex med mænd. Men jeg synes godt, at hun kunne have været mere konkret i forhold til, hvad Danida rent faktisk gør for at påvirke landene til at stoppe forfølgelsen af homoseksuelle og indarbejde hensynet til mænd, der har sex med mænd, i forebyggelsen og behandlingen af hiv. Det er lidt for vagt, når ministeren skriver, at det vil indgå i drøftelserne.”

 

Illegale bøssegrupper

I et af svarene til Kirsten Brosbøl nævner udviklingsminister Ulla Tørnæs blandt andet Burma og Ghana. Her støtter Danmark projekter rettet mod særligt udsatte grupper, herunder mænd, der har sex med mænd. Ingen af projekterne er dog specifikt rettet mod mænd, der har sex med mænd.

Hvad den danske regering og Danida ikke gør, gør AIDS-Fondet til gengæld for privat indsamlede penge. Med Bøssernes Danmarks Indsamling har AIDS-Fondet foreløbig indsamlet 27.000 kroner, og disse penge går til mindre bøssegrupper i Uganda, der illegalt arbejder for bøssers rettigheder og for oplysning om hiv og  adgang til kondomer og glidecreme.

Spørgsmålet er, om ikke også Danmark gennem udviklingsbistanden burde gå ind og støtte sådanne projekter for at sikre, at også mænd, der har sex med mænd, får oplysning og behandling i forhold til hiv.

”Jeg vil ikke afvise denne mulighed. NGO’erne har nogle klare styrker, som vi på andre områder gør brug af i vores udviklingsbistand. Men det er også vigtigt, at vi indarbejder hensynet til mænd, der har sex med mænd, i de projekter, som Danida kører,” siger Kirsten Brosbøl.

 

Bedst at være til stede

Uganda og mange andre lande har forbud mod homoseksualitet. Det gælder i hele 12 af de 16 lande, som Danmark yder udviklingsbistand til.

Selv om Kirsten Brosbøl er kritisk over for udviklingsministeren og over for Danidas nuværende indsats i forhold til mænd, der har sex med mænd, afviser hun dog, at Danmark skal true med at skære i udviklingsbistanden over for homofobiske modtagerlande.

”Nej, for så kunne man også rejse en helt masse andre kriterier. Der er jo ingen tvivl om, at modtagerlandene har masser af problemer. Det gælder i forhold til homofobi, men det gælder også i forhold til for eksempel omskæring af kvinder og menneskerettigheder generelt. Vi kommer meget længere ved at være til stede i landene og ved at indarbejde de forskellige hensyn i vores egne projekter.”