Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

AIDS-Fondets støtter vaccineforskning

16.05.2008 | Aids-Fondets nyheder

Af: AIDS-Fondet

En forskergruppe på Skejby Sygehus har fået 125.000 kroner fra AIDS-Fondet. Pengene skal gå til at videreudvikle en potentiel vaccine, som forskerne har udviklet i samarbejde med kolleger på Århus Universitet.

Forskere over hele verden har lige siden epidemiens begyndelse arbejdet intensivt på at finde en aids-vaccine. Men det har vist sig, at hiv-virus er så kompliceret, at der er behov for at gå ny veje. Forskergruppen på Skejby Sygehus har udviklet en potentiel vaccine, hvor kun en lille del af hiv-virus – et såkaldt overfladeprotein – sættes på en ufarlig virus og introduceres til immunforsvaret. Antistofferne mod det modificerede virus kan genkende det rigtige hiv-virus og derved forebygge hiv-infektion.

-Det er uhyre vigtigt, at vi tør gå nye veje i udvikling af en aids-vaccine. Danske forskere leverer forskning i verdensklasse, og vaccine-forsøgene på Skejby Sygehus giver os ny viden om hiv og immunforsvaret. Det er vigtig forskning, for en aids-vaccine er den eneste langsigtede løsning på aids-epidemien, siger Henriette Laursen, direktør i AIDS-Fondet.

Forsøget med det modificerede virus er et led i en større forskningsindsats på Skejby Sygehus. Der er lang vej endnu, men får de århusianske forskere succes med vaccinen, vil den virke overfor flere undertyper af hiv. Det betyder, at den også kan bruges i de hårdest ramte områder i verden. AIDS-Fondet arbejder på at rejse flere penge til forskerne på Skejby Sygehus.

Fakta

  • 33 millioner mennesker lever verden over med hiv
  • Hver dag smittes næsten 7.000 mennesker med hiv – langt de fleste i det sydlige Afrika, Østeuropa og Centralasien
  • Søndag 18. maj er international aids vaccine dag, også kaldet World AIDS Vaccine Day. Dagen markeres over hele verden
  • AIDS-Fondet arbejder på at fremme udvikling af en aids-vaccine, blandt andet ved at samarbejde med den store internationale vaccine-organisation International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), som AIDS-Fondet har sikret opbakning og økonomisk støtte til fra både den danske, svenske og norske regering